เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
826 ผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดจ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้างสถาบันการบินพลเรือน ประจำปี 2560 โดยวิธีพิเศษ ได้แก่ โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 181,080.00 บาท 06/10/2560
827 ผู้ชนะการสอบราคารายการ ซื้อเครื่องเจียรผสม สายพาน/วงกลม ( Combination Disc/Belt Sander) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง 04/10/2560
828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างทำประกันภัยอากาศยาน ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก 03/10/2560
829 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ เช่าวงจรสื่อสัญญาณ (Leased-line) สบพ.กทม.และศฝบ.หัวหิน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 03/10/2560
830 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างเหมาบริหารงานห้องอาหารศูนย์ฝึกการบินหัวหิน โดยวิธีคัดเลือก 03/10/2560
831 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 29/09/2560
832 บริษัทที่ชนะเสนอราคารายการ จัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 8 รายการ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 525,194.52 บาท 27/09/2560
833 บริษัทที่ชนะการเสนอราคารายการ จัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 6 รายการ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 393,118.00 บาท 27/09/2560
834 ผู้ชนะการสอบราคารายการ ซื้อชุดเครื่องมือพิเศษถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (Turbine Engine Tools) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 26/09/2560
835 ผู้ชนะการสอบราคารายการจัดซื้อ ชุดทดลองปฏิบัติการวงจรดิจิทัล (Digital Circuit Experiment Trainer) จำนวน 20 ชุด 26/09/2560
836 ผู้ชนะการสอบราคา รายการซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 3 รายการ 21/09/2560
837 ผู้ชนะการสอบราคารายการ ซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing Machine) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 21/09/2560
838 ผู้ชนะการสอบราคารายการ ซื้อเครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ (ขนาดความละเอียดของภาพ ไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านพิกเซล) จำนวน 5 เครื่อง 19/09/2560
839 ผู้ชนะการสอบราคารายการ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA (ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI Lumens)จำนวน 9 เครื่อง 19/09/2560
840 ผู้ชนะการสอบราคา รายการซื้อเครื่องพ่นทราย ระบบ Pressure(Pressure Blast Machine) จำนวน 1 เครื่อง 08/09/2560

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน