เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
826 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องฉายภาพวัตถุ ๓ มิติ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2561
827 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา รายการซื้อเครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติงานสถาบันการบินพลเรือนกรุงเทพฯ และศูนย์ฝึก หัวหิน จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2561
828 ประกาศผู้ชนะ รายการจ้างรักษาความปลอดภัยศูนย์ฝึกการบินขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2561
829 ประกาศผู้ชนะ รายการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานประเภท AVGAS100LL และJETA-1 ประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2561
830 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อตำราประกอบการเรียนการสอน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2561
831 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2561
832 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าที่ราชพัสดุ(แปลงที่ตั้งสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ) เดือน มกราคม 2561 จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2561
833 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมแซม Torque Tube of Fairchild ของเฮลิคอปเตอร์ รุ่น FH๑๑๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2560
834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อชุดฝึกการติดตั้งสายไฟฟ้า (Electrical wires Installation Trainer) จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/12/2560
835 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2560
836 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงห้อง Brief ภายในอาคารต้นหน ชั้น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2560
837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อน้ำมันหล่อลื่น Centurion Gearbox Oil N๑ จำนวน ๒๑๖ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2560
838 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบิน Diamond DA40 จำนวน 3 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 22/12/2560
839 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงโถงทางเดิน และกันสาด อาคาร ๑๐ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2560
840 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อปากกา Roller Ball หมึกสีน้ำเงิน สกรีนข้อความหรือตราสัญลักษณ์ สบพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2560

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน