เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
1 ตารางเปรียบเทียบการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์เอวิโอนิกส์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 05/07/2567
2 รายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์เอวิโอนิกส์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 05/07/2567
3 รายการเปรียบเทียบการเสนอราคาจ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2567
4 รายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคาจ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2567
5 รายการเปรียบเทียบการเสนอราคา อะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2567
6 รายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคา อะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2567
7 ตารางเปรียบเทียบการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบิน จำนวน 3 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 04/06/2567
8 รายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคา รายการจ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบิน จำนวน 3 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 04/06/2567
9 ตารางเปรียบเทียบการเสนอราคา อัพเดตลิขสิทธิ์ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ Part-66 แบบแก้ไขได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2567
10 รายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคา อัพเดตลิขสิทธิ์ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ Part-66 แบบแก้ไขได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2567
11 ตารางเปรียบเทียบการเสนอราคา ค่าติดตั้งเครือข่าย Centralized Management และ Centralized Log จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 21/05/2567
12 รายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคา ค่าติดตั้งเครือข่าย Centralized Management และ Centralized Log จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 21/05/2567
13 ตารางเปรียบเทียบการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย ณ สบพ.กทม. และ ศฝบ.หัวหิน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 21/05/2567
14 รายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย ณ สบพ.กทม. และ ศฝบ.หัวหิน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 21/05/2567
15 ตารางเปรียบเทียบการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่องความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา นายจ้างผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2565 สถาบันการบินพลเรือน โดยวิธีคัดเลือก 08/05/2567

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน