เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงฝ้าเพดาน ภายในห้อง 1015 ชั้นล่าง อาคาร 10 สบพ.กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2560
812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ซื้อเครื่องยนต์เครื่องบิน Lycoming แบบ IO-360-M1A จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 20/11/2560
813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องบิน สำหรับเครื่องบิน Diamond DA๔๐ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2560
814 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดลองปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Basics of Electrical Engineering and Electronics Experiment Trainer) จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/11/2560
815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างเหมาล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ศฝบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2560
816 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ จัดจ้างประกันภัยอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ Robinson R44 (HS-TZO) จำนวน 1 ลำ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด( มหาชน) เป็นเงิน 283,602.18 บาท 14/11/2560
817 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ จัดซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินดีเซลขนาด 135 แรงม้า สำหรับDiamond DA42 (อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 4,076,700.00 บาท 14/11/2560
818 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ศูนย์ฝึกการบิน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/11/2560
819 ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดฝึกระบบไฮดรอลิกสำหรับการควบคุมฐานล้อและควบคุมพื้นบังคับ (Aircraft Hydraulic Landing Gear and Flight Control Trainer) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/11/2560
820 ผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1 ระหว่างวันที่ 16-30 ก.ย.60 วิธีเฉพาะเจาะจง คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 10/11/2560
821 ผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1 ระหว่างวันที่ 1-15 ก.ย.60 วิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2560
822 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือสอบเทียบระบบวัดอากาศยาน (AIR DATA TEST SET) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/11/2560
823 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องฝึกบินจำลอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2560
824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อประตูควบคุมทางเข้าออก จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2560
825 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2560

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน