เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
841 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ จัดทำเอกสารเผยแพร่หลักสูตร สบพ จำนวน 50,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2560
842 ผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายใน ศฝบ.หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2560
843 ผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายใน สบพ.กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2560
844 ผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายใน สบพ.กทม. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/10/2560
845 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตำราประกอบการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2560
846 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ ศฝบ.(๒)(ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2560
847 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดฝึกบินศิษย์การบินพร้อมหมวก รุ่น AP-๑๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2560
848 ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือซ่อมอากาศยานพร้อมตู้เก็บ (Tool flight line and hanger set) จำนวน 5 ชุด โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 09/10/2560
849 ผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดจ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้างสถาบันการบินพลเรือน ประจำปี 2560 โดยวิธีพิเศษ ได้แก่ โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 181,080.00 บาท 06/10/2560
850 ผู้ชนะการสอบราคารายการ ซื้อเครื่องเจียรผสม สายพาน/วงกลม ( Combination Disc/Belt Sander) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง 04/10/2560
851 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างทำประกันภัยอากาศยาน ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก 03/10/2560
852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ เช่าวงจรสื่อสัญญาณ (Leased-line) สบพ.กทม.และศฝบ.หัวหิน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 03/10/2560
853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างเหมาบริหารงานห้องอาหารศูนย์ฝึกการบินหัวหิน โดยวิธีคัดเลือก 03/10/2560
854 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 29/09/2560
855 บริษัทที่ชนะเสนอราคารายการ จัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 8 รายการ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 525,194.52 บาท 27/09/2560

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน