เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
841 ผู้ชนะรายการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศูนย์ฝึกการบินหัวหิน เพิ่มเติม 2 นาย ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีกรณีพิเศษ (เริ่ม 1 ธค.ถึง 30 กย.59)คือ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเงินทั้งสิ้น 354,380.00บาท 21/06/2559
842 ประกาศยกเลิกผลการสอบราคาจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อกจำนวน 17 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา 16/06/2559
843 ผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อชุดเครื่องมือช่างซ่อมเครื่องบิน (Tool Set) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา 09/06/2559
844 ผู้ชนะการเสนอราคารายการซื้อรถยกระบบไฟฟ้า (Electric Fork Lift Stacker) จำนวน 1 คัน โดยวิธีสอบราคา 01/06/2559
845 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างที่ปรึกษาผู้ประเมินภายนอก เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของนายจ้างฯ รวม 2 โครงการ โดยวิธีตกลง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 480,000.-บาท 30/05/2559
846 ผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ E-Library และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ คือ บจก.ทัศนีย์ แอทโซซิเอท ซิสเต็มส์ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 300,000.- บาท 23/05/2559
847 ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Diamond จำนวน 49 รายการ โดยวิธีพิเศษ คือ บจก.เอเชี่ยนแอร์โร่สเปซเซอร์วิส เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,412,529.00 บาท 23/05/2559
848 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศูนย์ฝึกการบิน ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีกรณีพิเศษ คือ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 227,964.- บาท 28/04/2559
849 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมใหญ่เฮลิคอปเตอร์แบบ Robinson R-44 Raven II S/N 13103 ( HS-TZO)จำนวน 1 ลำ โดยวิธีพิเศษ คือ กิจการร่วมค้า ทีพีซีอีเอสจี เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 15,204,700.00 บาท 28/04/2559
850 ผู้ชนะการเสนอราคารายการปรับปรุงชุดฝึกการซ่อมบำรุงเครื่องบินพาณิชย์ด้วยเครื่องบินพาณิชย์เสมือนจริง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท แพน ไอที โซลูชั่น จำกัด เป็นเงิน 11,900,000.- บาท 25/03/2559
851 ผู้ชนะการเสนอราคารายการซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า102 นิ้ว) จำนวน1 จอ (ครั้งที่2) โดยวิธีสอบราคา 29/03/2559
852 ผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน ระบบรับสมัครนักศึกษา Online และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด เป็นเงิน 219,885.00 บาท 28/03/2559
853 ผู้ชนะการสอบราคาซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ OVERHAUL จำนวน 48 รายการ 28/03/2559
854 ผู้ชนะรายการ กว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสม(เพิ่มเติม)โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบินอาคารฝ่ายอำนวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบสถาบันการบินพลเรือน โดยวิธีตกลง คือ บริษัท ที.พี.เอฟ.ซีี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นเงิน 765,000.- บาท 24/03/2559
855 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องทดสอบแมกนิโตพร้อมแท่นวาง (Magneto Tester on Roll-around Cart) จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) เลขที่ 21/2559 29/02/2559

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.