เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
856 ผู้ชนะการสอบราคารายการ ซื้ออะไหล่เครื่องบินสำหรับอุปกรณ์ Avionic จำนวน 9 รายการ โดยวิธีสอบราคา 09/09/2559
857 ผู้ชนะการสอบราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบทั่วไป Robinson R-44 และ Lycoming จำนวน 17 รายการ โดยวิธีสอบราคา 07/09/2559
858 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 603 คน โดยวิธีพิเศษ คือบจก.ทิพยประกันภัย(มหาชน) เป็นเงินทั้งสิ้น 226,125.-บาท 06/09/2559
859 ผู้ชนะการเสนอราคารายการเช่าวงจรสื่อสัญญาณ (Leased-Line) สบพ.กทม. จำนวน 1 ระบบและเช่าวงจรสื่อสัญญาณ(Leased-Line) ศฝบ.หัวหิน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด เป็นเงิน 660,000.-บาท 31/08/2559
860 ผู้ชนะการสอบราคา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีสอบราคา 16/08/2559
861 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างปรับปรุงอาคาร 15 ณ สบพ.กทม. โดยวิธีสอบราคา 05/08/2559
862 ผู้ชนะการสอบราคารายการ จ้างปรับปรุงทาสีภายนอกตึกอำนวยการ อาคาร 1 สบพ.กทม. โดยวิธีสอบราคา 05/08/2559
863 ผู้ชนะการสอบราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีสอบราคา 05/08/2559
864 ผู้ชนะการสอบราคารายการซื้ออะไหล่อากาศยานแบบทั่วไป แบตเตอรี่, Lycoming, Robinson R-44 และ Tire จำนวน 24 รายการ 01/08/2559
865 ผู้ชนะรายการจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 9 เครื่อ งรวม 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ คือ บจก.คอมเทรดดิ้ง เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 255,730.-บาท 29/07/2559
866 ผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานและลูกจ้างสถาบันการบินพลเรือน ประจำปี 2559 โดยวิธีสอบราคา 07/07/2559
867 ผู้ชนะรายการจัดซื้อโต๊ะบรรยายสำหรับนักศึกษา จำนวน 45 ตัว และเก้าอี้สำนักงานสำหรับห้องบรรยาย จำนวน 45 ตัว โดยวิธีสอบราคา 30/06/2559
868 ผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน Aeroshell Oil W 120 (SAE J – 1899) จำนวน 7 ถัง โดยสิธีสอบราคา 30/06/2559
869 ผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดเช่าใช้สิทธิ Microsoft Windows และMicrosoft OfficeEnterprise Version สำหรับองค์กรขนาดกลางของสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ คือ หจก.อีคอมซัพพลาย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 267,500.-บาท 24/06/2559
870 ผู้ชนะรายการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จำนวน 4 จุด รวม 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษคือ บจก.ดิแอสเทอริสก์ โซลูชั่นส์ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 256,800.-บาท 24/06/2559

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.