เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
856 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบิน Diamond DA40 จำนวน 3 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 22/12/2560
857 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงโถงทางเดิน และกันสาด อาคาร ๑๐ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2560
858 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อปากกา Roller Ball หมึกสีน้ำเงิน สกรีนข้อความหรือตราสัญลักษณ์ สบพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2560
859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อกระบอกน้ำสแตนเลส Double Layer Twotone ๑๖ oz. เรเซอร์ ๑ ตำแหน่ง บรรจุกล่องกระดาษ จำนวน ๕๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2560
860 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul จำนวน 63 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 14/12/2560
861 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนของศิษย์การบิน AP-๑๑๓,AP-๑๑๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2560
862 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ซื้อชุดเครื่องถ้วยเบญจรงค์เดี่ยว บรรจุกล่องผ้าไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2560
863 ผุ้ชนะการเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่ชุดซ่อมสำหรับเครื่องบินแบบ Diamond DA42,DA42NGและ DA40 D ประจำปี 2561 จำนวน 122 รายการ โดยวิธีพาะเจาะจง 27/11/2560
864 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 3 เครื่อง และขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 90 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/11/2560
865 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงฝ้าเพดาน ภายในห้อง 1015 ชั้นล่าง อาคาร 10 สบพ.กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2560
866 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ซื้อเครื่องยนต์เครื่องบิน Lycoming แบบ IO-360-M1A จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 20/11/2560
867 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องบิน สำหรับเครื่องบิน Diamond DA๔๐ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2560
868 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดลองปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Basics of Electrical Engineering and Electronics Experiment Trainer) จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/11/2560
869 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างเหมาล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ศฝบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2560
870 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ จัดจ้างประกันภัยอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ Robinson R44 (HS-TZO) จำนวน 1 ลำ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด( มหาชน) เป็นเงิน 283,602.18 บาท 14/11/2560

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน