เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
1 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้าง เลขที่ 17/2566 (ครั้งที่ 2) 21/09/2566
2 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขาย เลขที่ 12/2566 (ครั้งที่ 1) 12/06/2566
3 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้าง เลขที่ 17/2566 (ครั้งที่ 1) 29/05/2566
4 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย เลขที่ 3/2566 (ครั้งที่ 1) 09/05/2566
5 แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย เลขที่ 1/2566 (ครั้งที่ 1) 24/04/2566
6 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา เลขที่ 18/2565 (ครั้งที่ 4) 10/01/2566
7 สัญญาแก่ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง เลขที่ 30/2564 (ครั้งที่ 4) 26/12/2565
8 สัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ 36/2565 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 09/12/2565
9 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้าง เลขที่ 18/2565 (ครั้งที่ 3) 25/10/2565
10 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้าง เลขที่ 30/2564 (ครั้งที่ 3 13/09/2565
11 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง เลขที่ 27/2565 (ครั้งที่ 1) 16/08/2565
12 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้าง เลขที่ 18/2565 (ครั้งที่ 2) 27/07/2565
13 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาซื้อขาย เลขที่ 26/2565 (ครั้งที่ 1) 14/06/2565
14 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาซื้อขาย เลขที่ 23/2565 (ครั้งที่ 1) 25/05/2565
15 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาซื้อขาย เลขที่ 15/2565 (ครั้งที่ 1) 18/05/2565

1 2 3 4 Next
 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน