เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
1 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้าง เลขที่ 79/2560 (ครั้งที่ 5) 17/03/2564
2 แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขาย เลขที่ 32/2563 ทำเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 06/08/2563
3 แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง เลขที่ 79/2560 (ครั้งที่ 4) โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอำนวยการ และส่ิงก่อสร้างประกอบ พร้อมครุภัณฑ์ 17/07/2563
4 แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขาย เลขที่ 20/2563 ซื้อขายเครื่องตรวจรอยร้าวที่ผิวชิ้นงานแบบพกพา (Portabel Eddy Current) จำนวน 2 เครื่อง 17/07/2563
5 แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขาย เลขที่ 19/2563 ซื้อขายเครื่องตรวจรอยร้าวโดยใช้คลื่นอัลตร้าโซนิค (Ultra Sonic Test) จำนวน 2 เครื่อง 17/07/2563
6 แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าาง เลขที่ 79/2560 (ครั้งที่ 3) ทำเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 22/05/2563
7 แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง เลขที่ 14/2562 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการและปรับปรุงชุดปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศ 29/08/2562
8 แก้ไขสัญญาจ้าง เลขที่ 27/2562 จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหิน อาคารที่พักศิษย์การบิน อาคารที่พักบุคลากร และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ของสถาบันการบินพลเรือน 09/08/2562
9 ขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง เลขที่ 14/2562 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและปรับปรุงชุดปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศ 09/08/2562
10 แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง เลขที่ 3/2562 24/01/2562
11 แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ 2/2562 02/11/2561
12 แก้ไขสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 3 รายการ ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ 59/2561 29/06/2561
13 แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง เลขที่ 79/2560 (เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม) 07/06/2561
14 แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง เลขที่ 79/2560 (เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม) 07/06/2561
15 แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง เลขที่ 79/2560 07/06/2561

1 2 Next
 
  Copyright © 2021 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.