เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
1 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาซื้อขาย เลขที่ 12/2566 (ครั้งที่ 3) 14/06/2567
2 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ 16/2567 (ครั้งที่ 1) 14/03/2567
3 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ 17/2566 (ครั้งที่ 4) 08/03/2567
4 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญา เลขที่ 28/2566 (ครั้งที่ 1) 19/01/2567
5 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขาย เลขที่ 12/2566 (ครั้งที่ 2) 29/11/2566
6 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขาย เลขที่ 12/2566 (ครั้งที่ 1) 29/11/2566
7 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้าง เลขที่ 17/2566 (ครั้งที่ 2) 21/09/2566
8 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขาย เลขที่ 12/2566 (ครั้งที่ 1) 12/06/2566
9 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้าง เลขที่ 17/2566 (ครั้งที่ 1) 29/05/2566
10 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย เลขที่ 3/2566 (ครั้งที่ 1) 09/05/2566
11 แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย เลขที่ 1/2566 (ครั้งที่ 1) 24/04/2566
12 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา เลขที่ 18/2565 (ครั้งที่ 4) 10/01/2566
13 สัญญาแก่ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง เลขที่ 30/2564 (ครั้งที่ 4) 26/12/2565
14 สัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ 36/2565 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 09/12/2565
15 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้าง เลขที่ 18/2565 (ครั้งที่ 3) 25/10/2565

1 2 3 4 Next
 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน