เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
841 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบcessna 172R จำนวน 38 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 19/01/2561
842 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบทั่วไป จำนวน 36 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 19/01/2561
843 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงแบบโวลท์ลายน์ (ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ วัตต์) จำนวน ๒ เครื่อง จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า (ขนาดเส้นทะแยงมุง ๑๐๐ นิ้ว) จำนวน ๕จอ โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) จำนวน ๖ เครื่อง ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด ๑๕U จำนวน ๔ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2561
844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องฉายภาพวัตถุ ๓ มิติ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2561
845 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา รายการซื้อเครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติงานสถาบันการบินพลเรือนกรุงเทพฯ และศูนย์ฝึก หัวหิน จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2561
846 ประกาศผู้ชนะ รายการจ้างรักษาความปลอดภัยศูนย์ฝึกการบินขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2561
847 ประกาศผู้ชนะ รายการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานประเภท AVGAS100LL และJETA-1 ประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2561
848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อตำราประกอบการเรียนการสอน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2561
849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2561
850 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าที่ราชพัสดุ(แปลงที่ตั้งสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ) เดือน มกราคม 2561 จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2561
851 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมแซม Torque Tube of Fairchild ของเฮลิคอปเตอร์ รุ่น FH๑๑๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2560
852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อชุดฝึกการติดตั้งสายไฟฟ้า (Electrical wires Installation Trainer) จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/12/2560
853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2560
854 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงห้อง Brief ภายในอาคารต้นหน ชั้น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2560
855 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อน้ำมันหล่อลื่น Centurion Gearbox Oil N๑ จำนวน ๒๑๖ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2560

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน