เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
841 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ อะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 30/10/2560
842 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ ซ่อมใหญ่เครื่องยนต์เครื่องบิน Lycoming Model IO-360-M1A จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 30/10/2560
843 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบิน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2560
844 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างทำถุงกระดาษ CATC THAILAND จำนวน ๔,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2560
845 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ ซื้อถังรองรับขยะ ขนาด ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๒๐ ใบ และถังรองรับขยะ (แบบคัดแยกขยะ) ขนาด ๖๐ ลิตร จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2560
846 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ ซื้ออะไหล่ชุดซ่อม สำหรับเครื่องบิน Diamond DA๔๐D โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2560
847 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ ซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องมือ (Avionic Tool Set) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2560
848 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ ซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนของศิษย์การบิน AP-๑๑๑,AP-๑๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2560
849 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2560
850 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือประกอบการเรียนของศิษย์การบิน รุ่น AP-111,AP-112,AP-113,AP-114 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/10/2560
851 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ ซื้อชุดเครื่องเลื่อยสายพานแนวดิ่ง (Band Saw) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2560
852 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ ซื้อชุดเครื่องสว่านแท่น (Drill Press) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2560
853 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ ซื้อชุดเครื่องเชื่อมใบเลี่อย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2560
854 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชื้อชุดซ่อมสุขภัณฑ์ ภายในสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2560
855 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ จัดทำเอกสารเผยแพร่หลักสูตร สบพ จำนวน 50,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2560

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน