เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าที่ราชพัสดุ(แปลงที่ตั้งสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ) เดือน มกราคม 2561 จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2561
797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมแซม Torque Tube of Fairchild ของเฮลิคอปเตอร์ รุ่น FH๑๑๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2560
798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อชุดฝึกการติดตั้งสายไฟฟ้า (Electrical wires Installation Trainer) จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/12/2560
799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2560
800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงห้อง Brief ภายในอาคารต้นหน ชั้น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2560
801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อน้ำมันหล่อลื่น Centurion Gearbox Oil N๑ จำนวน ๒๑๖ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2560
802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบิน Diamond DA40 จำนวน 3 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 22/12/2560
803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงโถงทางเดิน และกันสาด อาคาร ๑๐ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2560
804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อปากกา Roller Ball หมึกสีน้ำเงิน สกรีนข้อความหรือตราสัญลักษณ์ สบพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2560
805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อกระบอกน้ำสแตนเลส Double Layer Twotone ๑๖ oz. เรเซอร์ ๑ ตำแหน่ง บรรจุกล่องกระดาษ จำนวน ๕๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2560
806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul จำนวน 63 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 14/12/2560
807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนของศิษย์การบิน AP-๑๑๓,AP-๑๑๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2560
808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ซื้อชุดเครื่องถ้วยเบญจรงค์เดี่ยว บรรจุกล่องผ้าไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2560
809 ผุ้ชนะการเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่ชุดซ่อมสำหรับเครื่องบินแบบ Diamond DA42,DA42NGและ DA40 D ประจำปี 2561 จำนวน 122 รายการ โดยวิธีพาะเจาะจง 27/11/2560
810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 3 เครื่อง และขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 90 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/11/2560

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน