เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 105 รายการ 18/04/2567
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2567 ถึงเดือน มี.ค. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2567
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อหนังสือ BRISTOL GROUND SCHOOL EASA ATPL (H) จำนวน 9 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2567
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 02/04/2567
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อหนังสือ CAE Oxford Aviation EASA ATPL Training (1-14) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2567
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อเสื้อสีเหลือง 72 พรรษา ที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 340 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2567
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการสะเต็มด้านการบิน (Aeronautics STEM Laboratory) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/03/2567
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้อง Data Center สบพ.กทม. จำนวน 4 รายการประกอบด้วย จ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย , อุปกรณ์ป้องกันและตรวจรับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีคัดเลือก 18/03/2567
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อตำราประกอบการเรียนการสอน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2567
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างบริษัท/เอเจนซี่โฆษณาครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยดำเนินการทางการตลาด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2567
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 14/03/2567
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างบำรุงเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับระบบเครือข่าย ศฝบ.หัวหิน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2567
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อวัสดุฝึก APR รุ่นที่ ๓๕-๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2567
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่างๆ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2567
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2567

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน