เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าสิทธิ์การใช้งานชุดเครื่องมือป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 1 ปี สำหรับองค์กร จำนวน 1 ระบบ 23/07/2567
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อเครื่องแบบพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2567
3 ประกาศผู้ชนะกการเสนอราคา ซื้อเฮลิคอปเตอร์เครื่องยนต์เดียวสำหรับฝึกบิน (SINGLE ENGINE HELICOPTER FOR FLIGHT TRAINING) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยตรงจากต่างประเทศ 23/07/2567
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมปรับเทียบเครื่องมือ จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2567
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงการคำนวณต้นทุน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2567
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมใบพัดเครื่องบิน จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2567
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2567
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗) 05/07/2567
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินการโครงการปลูกป่าสวนใยรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2567
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างจัดทำป้ายทำเนียบสถาบันการบินพลเรือน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2567
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2567
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้สิทธิ์ Microsoft Windows และ Microsoft Office Enterprise Version สำหรับองค์กรขนาดกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2567
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อชุดน้ำยาตรวจรอยร้าว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2567
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างขนส่งอะไหล่เฮลิคอปเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2567
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้าง Maintenance1 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2567

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน