เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือซ่อมเครื่องยนต์พร้อมตู้เก็บ (Engine Tool Set With Cabinet)ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 01/12/2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อหนังสือคู่มือปฏิบัติงานของแผนกการทดสอบแบบไม่ทำลาย จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Robinson R-44 และ Lcycoming จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่ตั้ง ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2564 รวมระยะเวลา 12เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำนิตยสาร/วารสาร สถาบันการบินพลเรือน ประจำปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก 27/10/2563
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ดจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) 19/10/2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเติมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 127 เครื่อง (ศฝบ.หหฦปโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/10/2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตรวจรอยร้าวโดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิค แบบจัดเรียงเฟส (UT Phased Array) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/10/2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2563
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และจักรยานต์ประจำ ศฝบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2563
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อเครื่องฉายภาย 3 มิติ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2563
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2563
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายในสถาบันการบินผลเรือน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2563
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 78 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2563

 
  Copyright © 2020 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.