เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Education SIM จำนวน 1850 CODE โดยวิธีคัดเลือก 15/06/2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้สิทธิ์ Microsoft Windows และ Microsoft Office Enterprise Version สำหรับองค์กรขนาดกลาง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างตรวจสุภาพพนักงานและลูกจ้าง สถาบันการบินพลเรือน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Avionic จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณธ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 02/06/2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่องความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชานายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาฯปีการศึกษา 2562 โดยวิธีคัดเลือก 27/05/2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อเก้าอี้นักเรียน จำนวน 112 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ Video presentation โดยวิธีคัดเลือก 11/05/2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาปรับปรุงห้อง 611 และห้อง 613 อาคาร 56 ชั้น 1 จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2564
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อของที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สบพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2564
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 122 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2564
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบบริหารจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์(Digital Library Management System) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2564
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่องความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชานายจ้าง ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรภาคอากาศของสถาบันการบินพลเรือน ในปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2564
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาสมรรถภาพและการเรียนรู้ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/04/2564

 
  Copyright © 2021 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.