เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในการฝึกภาคปฏิบัติ ่จำนวน 64 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติงานซ่อมบำรุงพื้นฐานสำหรับ B1 จำนวน 64 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน ระบบรับสมัครนักศึกษา Online และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อชุดหูฟังสำหรับเฮลิคอปเตอร์ (Helicopter Headest) จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงหลังคาอาคาร 1 (ตึกอำนวยการ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของสถาบันองค์กร (MIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2564
8 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นงานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาสมรรถภาพและการเรียนรู้ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/02/2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐาน EASA โดยวิธีคัดเลือก 19/02/2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2563 สถาบันการบินพลเรือน โดยวิธีคัดเลือก 11/02/2564
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2564
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2564
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรายการพัฒนาเพิ่มเติมระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารองค์กร (MIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2564
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองแบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2564
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบพัดเฮลิคอปเตอร์ Robinson R-44 (Main Rotor Blade Robinson R-44) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 28/01/2564

 
  Copyright © 2021 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.