เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
1 ่ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา รายการซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาด (สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร) จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก 15/09/2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวงจรสื่อสัญญาณ(Leased-Line)สบพ.กทม.,ศฝบ.หัวหิน(ฝั่งแผนกบริการ)และศฝบ.หัวหิน(ฝั่งสนามบิน) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 14/09/2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมบำรุงเครื่องชั่งน้ำหนักอากาศยาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องยนต์เครื่องบินดีเซล ขนาด 135 แรงม้าสำหรับเครื่องบินDiamond DA42 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2564
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น จ้างทำความสะอาด (สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร) จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก 03/09/2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อโต๊ะเขียนแบบ จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อหมึกปริั้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อตำราประกอบการเรียนการสอน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2564
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2564
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Robinson และ Lycoming จำนวน 7 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 06/08/2564
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้้อชุดน้ำยาตรวจรอยร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2564
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้สิทธิ์การใช้งานชุดเครื่องมือป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 1 ปี สำหรับองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2564
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับเทียบเครื่องมือ ET,UT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2564

 
  Copyright © 2021 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.