เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างดำเนินการลงโฆษณาออนไลน์บน Social Media Platform ใน Facebook สบพ. (โปรโมทโพส)ๅ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ ศฝบ.หัวหิน เดือน ตุลาคม 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2565
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้ง สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ กรมธนารักษ์ 23/11/2565
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเฮลิคอปเตอร์เครื่องยนต์เดียวสำหรับฝึกบิน (SINGLE ENGINE HELICOPTER FOR FLIGHT TRAINING) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ลำ (ครั้งที่2) โดยวิธีคัดเลือก 14/11/2565
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการบิน (Aeronautical Engineering Laboratory) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/11/2565
7 ตารางเปรียบเทียบราคา ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการบิน (Aeronautical Engineering Laboratory) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/11/2565
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อชุดเครื่องมือวัดความละเอียด (Mesuring Tool Set) จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2565
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อตำราประกอบการเรียนการสอน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2565
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงอากาศยาน (Maintenance Repair Organization Management System) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 04/11/2565
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Cessna 172R จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/2565
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมปรับเทียบเครื่องมือ 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2565
13 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565) 11/10/2565
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อห้องฝึกปฏิบัติการควบคุมการจราจรทางอากาศจำลองบริเวณสนามบินแบบ 360 องศา( Aerodrome Control Simulator 360 Degrees)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก 06/10/2565
15 ประกาศผู้ชนะการสนอราคาเช่าวงจรสื่อสัญญาณ (Leased-Line) สบพ.กทม. , ศฝบ.หัวหิน(ฝั่งสนามบิน)และศฝบ.หัวหิน (ฝั่งแผนกบริการ) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2565

 
  Copyright © 2022 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.