เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
76 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ) จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) 16/06/2565
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่าง ๆ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2565
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายของสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2565
79 ยกเลิกงานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาธรรมาภิบาลข้อมูลและการกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก 06/06/2565
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการต่ออายุสามชิกเอกสารเทคนิค Cessna 172R และ BYI Lycoming 46 OH Library โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2565
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อโสตทัศนะวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2565
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อถังรองรับขยะ (ขนาดใหญ่) แบบคอนเทรนเนอร์ จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2565
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงห้องน้ำ โรงฝึกงานอาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2565
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงอาคารคลังน้ำมันอากาศยาน ศฝบ.หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2565
85 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ) จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/05/2565
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารของสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ บริษัท วินทูเกเตอร์ จำกัด 20/05/2565
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างต่อเติมอาคาร 2 ทิศเหนือ เป็นห้องเรียนปฏิบัติการ EASA จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2565
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่อากาศยาน TB-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2565
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2565
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงพื้นที่หลังอาคาร 6 เป็นห้องล๊อกเกอร์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2565

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.