เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างทำอาหารศิษย์การบิน หลักสูตร HP-55 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 9 พฤษภาคม 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2566
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ส่วนกลาง ใช้งานที่ ศฝบ.หัวหิน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ระยะเวลาดำเนินการตัั่งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2566
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมระบบบริหารจัดการ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2566
79 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2566
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยามรักษาความปลอดภัยศูนย์ฝึกการบินแห่งที่ 2 (ขอนแก่น) (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2566
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2566
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยามรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์ฝึกการบินหัวหิน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2566
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบำรุงรักษาระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System)จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2566
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Library Management System) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจะจง 27/09/2566
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Library Management System) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจะจง 27/09/2566
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อสิทธิ์การใช้งานชุดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2566
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนไส้กรองน้ำเครื่องกรองน้ำ จำนวน 21 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2567 ระยะเวลา 1 ปี (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2566
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้ระบบ e-Saraban (ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2566
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างดำเนินงานกิจกรรม Happy Workplace จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2566
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างดำเนินการจัดประชุมสรุปผลงานประจำปี 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2566

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน