เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง (ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2565
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ศฝบ.หัวหิน (ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2565
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องบิน ศฝบ.หัวหิน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2565
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2565
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อเครื่องสแกนใบหน้า (ลงเวลาปฏิบัติงาน) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2565
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้ระบบ e-Saraban (ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2565
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานชุดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2565
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2565
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราค รายการจ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนไส้กรองน้ำเครื่องกรองน้ำ (ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม2565 ถึง 30 กันยายน 2566) จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2565
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างจัดทำแฟ้มบรรจุเอกสารตราสัญลักษณ์ สบพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2565
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยามรักษาความปลอดภัย ศฝบ.หัวหิน (ระยะเวลา1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2565
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัย ศฝบ.(2)ขอนแก่น (ระยะเวลา1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2565
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างทำกิจกรรมโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2565
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดออาคารสถานที่ ศฝบ.หัวหิน (ระยะเวลา1 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) 20/09/2565
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาอาหารศิษย์การบิน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก 20/09/2565

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.