เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมเครื่องทดสอบรอยร้าว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2566
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าซื้อสิทธิ์ฐานข้อมูลนิตยสารออนไลน์ Ookbee โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2566
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงประตูโรงเก็บเครื่องบิน กองซ่อมบำรุงอากาศยาน อาคาร 5 ศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2566
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อวัสดุฝึกงานทั่วไป จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2566
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อวัสดุฝึกงานทั่วไป จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2566
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำนิตยสาร/วารสาร สบพ.ประจำปี 2566 โดยวิธีคัดเลือก 23/01/2566
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์สำนักงานอัตโนมัติแบบ IP (IP-PBX) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2566
68 ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคาเช่าที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2566
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Library Management System) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจะจง 18/01/2566
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 72 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2566
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการฝึกบินจำลองสำหรับวิศวกรรมการบิน(Flight Simulator Laboratory for Aeronautical Engineering) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง(ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 10/01/2566
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมระบบบริหารจัดการ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/12/2565
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่าง ๆ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2565
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2565
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างจัดกิจกรรม CATC Open House โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2565

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน