เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดสถานที่ ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) 22/09/2566
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง (ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567ฝ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2566
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ประจำศูนย์ฝึกการบิน ห้วหิน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจะาจง 22/09/2566
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดสถานที่ ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) 22/09/2566
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2566
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อดอกไม้และวัสดุตกแต่งสถานที่ในพิธีมอบประากาศนียบัตร ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2566
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ สบพ.กรุงเทพฯ เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยวิธีคัดเลือก 15/09/2566
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2567(เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567) โดยวิธีคัดเลือก 15/09/2566
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำระบบบริหารการรับสมัครนักศึกษา สถาบันการบินพลเรือน (ระยะที่ 1)โดยวิธีคัดเลือก 11/09/2566
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างซ่อมอุปกรณ์อากาศยาน รายการอุปกรณ์เครื่องบินแบบ Diamond DA42 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2566
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่างๆ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2566
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมแซมหลังคาคลุมเครื่องบิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2566
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะจาะจง 07/09/2566
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับเทียบเครื่องมือ จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจะจง 27/07/2566
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับงานปรับปรุง อาคาร 11 โดยวิธีเฉพาะเจะจง 27/07/2566

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน