เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2566
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างขนส่งพัสดุอุปกรณ์อะไหล่และเครื่องมือพิเศษ จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2566
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบกล้องวงจรปิด (สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/11/2566
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อปกประกาศนียบัตร 1,314 ปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2566
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์อากาศยาน รายการอุปกรณ์เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2566
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการงานดูแลบำรุงรักษาอาคาร และงานวิศวกรรมประกอบอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก 15/11/2566
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองฝึกหลักสูตร APR รุ่นที่ ๓๐-๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2566
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2566
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าบำรุงรักษาระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2566
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้)ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (เก๋ง) จำนวน 1 คัน รวมเช่า 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/10/2566
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมอุปกรณ์เอวิโอนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2566
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าบูธนิทรรศการงาน ณ กรุงริยาค ประเทศซาอุอีอาระเบีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2566
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลโวลต์แอมป์ (kVA) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2566
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2566
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2566

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน