เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้ออาหารศิษย์การบิน หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2565
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2565
63 ประกาศผู้ชนะนการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมเครื่องกลึง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2565
64 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ) จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) 16/06/2565
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่าง ๆ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2565
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายของสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2565
67 ยกเลิกงานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาธรรมาภิบาลข้อมูลและการกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก 06/06/2565
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการต่ออายุสามชิกเอกสารเทคนิค Cessna 172R และ BYI Lycoming 46 OH Library โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2565
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อโสตทัศนะวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2565
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อถังรองรับขยะ (ขนาดใหญ่) แบบคอนเทรนเนอร์ จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2565
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงห้องน้ำ โรงฝึกงานอาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2565
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงอาคารคลังน้ำมันอากาศยาน ศฝบ.หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2565
73 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ) จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/05/2565
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารของสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ บริษัท วินทูเกเตอร์ จำกัด 20/05/2565
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างต่อเติมอาคาร 2 ทิศเหนือ เป็นห้องเรียนปฏิบัติการ EASA จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2565

 
  Copyright © 2022 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.