เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างทำกิจกรรมโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2565
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดออาคารสถานที่ ศฝบ.หัวหิน (ระยะเวลา1 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) 20/09/2565
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาอาหารศิษย์การบิน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก 20/09/2565
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสนามหญ้าและสวนหย่อม ศฝบ.หัวหิน (ระยะเวลา1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) 19/09/2565
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2565
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัย อาคารและสถานที่ สบพ.กรุงเทพฯ (ระยะเวลา1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2565
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ สบพ.กรุงเทพฯ (ระยะเวลา 1 ปี) เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก 13/09/2565
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อเครื่องแบบพนักงสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2565
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อหนังสือวิชาการและอ่านนอกเวลา จำนวน 46 รายการ (ห้องสมุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2565
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2565
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างทำคลิปวิดีโอสร้างการรับรู้ตราสินค้าและภารกิจของ สบพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2565
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างติดตั้งครุภัณฑ์ชุดเครื่องรับสัญญาณ GNSS จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2565
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้าง สถาบันการบินพลเรือน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2565
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อระบบไฟ Solar Cell จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2565
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ประจำ ศฝบ.หัวหิน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2565

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน