เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบำรุงรักษาระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System)จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2566
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Library Management System) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจะจง 27/09/2566
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Library Management System) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจะจง 27/09/2566
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อสิทธิ์การใช้งานชุดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2566
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนไส้กรองน้ำเครื่องกรองน้ำ จำนวน 21 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2567 ระยะเวลา 1 ปี (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2566
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้ระบบ e-Saraban (ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2566
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างดำเนินงานกิจกรรม Happy Workplace จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2566
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างดำเนินการจัดประชุมสรุปผลงานประจำปี 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2566
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าธรรมเนียมเช่าพื้นที่ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2566
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดสถานที่ ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) 22/09/2566
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง (ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567ฝ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2566
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ประจำศูนย์ฝึกการบิน ห้วหิน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจะาจง 22/09/2566
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดสถานที่ ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) 22/09/2566
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2566
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อดอกไม้และวัสดุตกแต่งสถานที่ในพิธีมอบประากาศนียบัตร ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2566

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน