เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 14 ชั้น 2 จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2565
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงพื้นชั้นดาดฟ้า อาคาร 15 จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2565
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการปรับปรุงห้องฝึกอบรม อาคาร 11 ห้อง 1101 จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2565
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อเครื่องจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Collaboration Pod) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2565
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่องความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชานายจ้าง ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก 11/05/2565
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบการสื่อสารไร้สาย และข่ายสายคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์ฝึกการบิน (หัวหิน) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/05/2565
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน ระบบรับสมัครนักศึกษา Online และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิธีเฉพาเจาะจง 25/04/2565
98 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) 22/04/2565
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (REG) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2565
100 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดกล่องเครื่องมือพร้อมเครื่องมือช่างพื้นฐาน (Basic Aviation tool box) จำนวน 16 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) 22/04/2565
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบแบบไม่ทำลาย จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2565
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อระบบกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดเครื่องบินศูนย์ฝึกการบินหัวหินจำนวน 1 ระบบ(ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) 19/04/2565
103 ยกเลิกประกาศ ประกาวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ) จำนวน 1 ระบบ(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/04/2565
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมบำรุงเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับระบบเครือข่าย จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2565
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนบริหารองค์กร(MIS)ในส่วนของระบบบริหารบุคลากรและระบบเงินเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2565

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.