เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาธรรมาภิบาลข้อมูลและการกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)โดยวิธีคัดเลือก 11/08/2565
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่แบบ Avionic จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2565
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้สิทธิ์การใช้งานชุดเครื่อมือป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 1 ปี สำหรับองค์กร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2565
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2565
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2565
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2565
97 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565) 05/07/2565
98 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ) จำนวน 1 ระบบ(ครั้งที่ 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) 05/07/2565
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2565
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อชุดน้ำยาตรวจรอยร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2565
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับเทียบเครื่องมือ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2565
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้สิทธิ์ Microsoft Windows และ Microsoft Office Enterprise สำหรับองค์กรขนาดกลาง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2565
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้ออาหารศิษย์การบิน หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2565
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2565
105 ประกาศผู้ชนะนการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมเครื่องกลึง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2565

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.