เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้ง สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ กรมธนารักษ์ 23/11/2565
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเฮลิคอปเตอร์เครื่องยนต์เดียวสำหรับฝึกบิน (SINGLE ENGINE HELICOPTER FOR FLIGHT TRAINING) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ลำ (ครั้งที่2) โดยวิธีคัดเลือก 14/11/2565
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการบิน (Aeronautical Engineering Laboratory) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/11/2565
49 ตารางเปรียบเทียบราคา ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการบิน (Aeronautical Engineering Laboratory) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/11/2565
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อชุดเครื่องมือวัดความละเอียด (Mesuring Tool Set) จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2565
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อตำราประกอบการเรียนการสอน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2565
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงอากาศยาน (Maintenance Repair Organization Management System) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 04/11/2565
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Cessna 172R จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/2565
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมปรับเทียบเครื่องมือ 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2565
55 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565) 11/10/2565
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อห้องฝึกปฏิบัติการควบคุมการจราจรทางอากาศจำลองบริเวณสนามบินแบบ 360 องศา( Aerodrome Control Simulator 360 Degrees)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก 06/10/2565
57 ประกาศผู้ชนะการสนอราคาเช่าวงจรสื่อสัญญาณ (Leased-Line) สบพ.กทม. , ศฝบ.หัวหิน(ฝั่งสนามบิน)และศฝบ.หัวหิน (ฝั่งแผนกบริการ) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2565
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างจัดกิจกรรม Happy Workplace จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2565
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อของที่ระลึก พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2565
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อชุดกล่องเครื่องมือพร้อมเครื่องมือช่างพื้นฐาน (Basic Aviation Tool Box) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2565

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.