เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2566
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าบำรุงรักษาระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2566
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้)ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (เก๋ง) จำนวน 1 คัน รวมเช่า 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/10/2566
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมอุปกรณ์เอวิโอนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2566
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าบูธนิทรรศการงาน ณ กรุงริยาค ประเทศซาอุอีอาระเบีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2566
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลโวลต์แอมป์ (kVA) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2566
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2566
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2566
54 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2566) 10/10/2566
55 ยกเลิกประกาศผู้ชนะ ค่าบำรุงรักษาระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2566
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 6 คัน (ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 66 ถึง 30 ก.ย.67) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2566
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างดูแลและบำรุงรักษางานระบบภายในห้อง Data Center สบพ.กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2566
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/10/2566
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างทำอาหารศิษย์การบิน หลักสูตร HP-55 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 9 พฤษภาคม 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2566
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ส่วนกลาง ใช้งานที่ ศฝบ.หัวหิน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ระยะเวลาดำเนินการตัั่งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2566

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน