เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อตำราประกอบการเรียนการสอน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2567
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างบริษัท/เอเจนซี่โฆษณาครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยดำเนินการทางการตลาด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2567
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 14/03/2567
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างบำรุงเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับระบบเครือข่าย ศฝบ.หัวหิน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2567
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อวัสดุฝึก APR รุ่นที่ ๓๕-๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2567
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่างๆ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2567
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2567
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2566 สถาบันการบินพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2567
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจสอบความสมดุลย์ของใบพัด(Propeller Balancer) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 21/02/2567
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ (trainer) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก 21/02/2567
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อหนังสือประกอบการเรียนของศิษย์ AP-122 จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567
42 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2566 ถึง เดือน ธันวาคม 2566) 23/01/2567
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้ง สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2567
44 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้ง สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร เดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2567
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์สำนักงานอัตโนมัติแบบ IP จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2567

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน