เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
856 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2560
857 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul จำนวน 61 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 01/11/2560
858 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ อะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 30/10/2560
859 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ ซ่อมใหญ่เครื่องยนต์เครื่องบิน Lycoming Model IO-360-M1A จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 30/10/2560
860 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบิน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2560
861 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างทำถุงกระดาษ CATC THAILAND จำนวน ๔,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2560
862 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ ซื้อถังรองรับขยะ ขนาด ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๒๐ ใบ และถังรองรับขยะ (แบบคัดแยกขยะ) ขนาด ๖๐ ลิตร จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2560
863 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ ซื้ออะไหล่ชุดซ่อม สำหรับเครื่องบิน Diamond DA๔๐D โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2560
864 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ ซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องมือ (Avionic Tool Set) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2560
865 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ ซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนของศิษย์การบิน AP-๑๑๑,AP-๑๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2560
866 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2560
867 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือประกอบการเรียนของศิษย์การบิน รุ่น AP-111,AP-112,AP-113,AP-114 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/10/2560
868 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ ซื้อชุดเครื่องเลื่อยสายพานแนวดิ่ง (Band Saw) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2560
869 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ ซื้อชุดเครื่องสว่านแท่น (Drill Press) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2560
870 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ ซื้อชุดเครื่องเชื่อมใบเลี่อย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2560

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน