เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
871 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ จัดซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินดีเซลขนาด 135 แรงม้า สำหรับDiamond DA42 (อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 4,076,700.00 บาท 14/11/2560
872 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ศูนย์ฝึกการบิน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/11/2560
873 ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดฝึกระบบไฮดรอลิกสำหรับการควบคุมฐานล้อและควบคุมพื้นบังคับ (Aircraft Hydraulic Landing Gear and Flight Control Trainer) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/11/2560
874 ผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1 ระหว่างวันที่ 16-30 ก.ย.60 วิธีเฉพาะเจาะจง คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 10/11/2560
875 ผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1 ระหว่างวันที่ 1-15 ก.ย.60 วิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2560
876 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือสอบเทียบระบบวัดอากาศยาน (AIR DATA TEST SET) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/11/2560
877 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องฝึกบินจำลอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2560
878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อประตูควบคุมทางเข้าออก จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2560
879 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2560
880 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul จำนวน 61 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 01/11/2560
881 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ อะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 30/10/2560
882 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ ซ่อมใหญ่เครื่องยนต์เครื่องบิน Lycoming Model IO-360-M1A จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 30/10/2560
883 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบิน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2560
884 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างทำถุงกระดาษ CATC THAILAND จำนวน ๔,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2560
885 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ ซื้อถังรองรับขยะ ขนาด ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๒๐ ใบ และถังรองรับขยะ (แบบคัดแยกขยะ) ขนาด ๖๐ ลิตร จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2560

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน