เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
271 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 12/10/2561
272 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการซื้อหนังสือประกอบการเรียนของศิษย์การบิน จำนวน 6 รายการ 05/10/2561
273 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการซื้อหนังสือประกอบการเรียนของศิษย์การบิน จำนวน 6 รายการ 27/09/2561
274 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1. รายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและปรับปรุงชุดปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศ จำนวน 1 แห่ง 2. จัดซื้อเครื่องเก็บเรียงกระดาษ 20 ช่อง ชนิดลมดูด จำนวน 1 เครื่อง 26/09/2561
275 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการจ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบินแบบ Diamond DA42 และDiamond DA40 D จำนวน 5 ชุด 26/09/2561
276 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 21/09/2561
277 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการจ้างเหมาปรับปรุงโรงจอดเฮลิคอปเตอร์ อาคาร 5 สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร 20/09/2561
278 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์ฝึกการบินขอนแก่น สถาบันการบินพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 17/09/2561
279 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 รายการดังนี้ 1.จ้างเหมาบุคคลภายนอกให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 2. เช่าพื้นที่ท่าอากาศยานขอนแก่น(หลังเดิม)ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 11/09/2561
280 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 รายการประกอบด้วย 1. ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงอากาศยานประเภท AVGAS 100 LL และJET A-1 ประจำปีงบประมาณ 2562 2. ซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินดีเซล ขนาด 135 แรงม้า สำหรับเครื่องบิน Diamond DA40 D จำนวน 3 เครื่อง 11/09/2561
281 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการ เช่าวงจรสื่อสัญญาณ Leased-line) สบพ.กทม.จำนวน 1 ระบบ และเช่าวงจรสื่อสัญญาณ Leased-line)ศฝบ.หัวหิน จำนวน 1 ระบบ 11/09/2561
282 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็วในการถ่ายเอกสารไม่ต่ำกว่า 90 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง และเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็วในการถ่ายเอกสารไม่ต่ำกว่า 45 แผ่นต่อนาที จำนวน 3 เครื่อง 31/08/2561
283 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 4 รายการดังนี้ 1.จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์ฝึกการบินหัวหิน สถาบันการบินพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 2.จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในศูนย์ฝึกการบินหัวหิน สถาบันการบินพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 3. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์ฝึกการบินหัวหิน สถาบันการบินพลเรือน 4. ซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินดีเซล ขนาด 135 แรงม้า สำหรับเครื่องบิน Diamond จำนวน 2 เครื่อง 29/08/2561
284 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul จำนวน 112 รายการ 21/08/2561
285 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1. ซื้อระบบประชุมทางไกล(Video Conference) จำนวน 1 ระบบ 2. ซื้อเครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ (ขนาดความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านพิกเซล) จำนวน 7 เครื่อง 3. ซื้อระบบกล้องวงจรปิด(อาคาร 9 และหอพักครูการบิน) ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จำนวน 1 ระบบ 31/07/2561

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน