เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
286 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่องจัดซื้อน้ำมันอากาศยาน AVGAS 100 LLและ JET A1ระหว่างวันที่ 16-31 ส.ค.2560 03/10/2560
287 เผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่องเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็วในการถ่ายไม่ต่ำกว่า 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 3 เครื่อง และความเร็วในการถ่ายไม่ต่ำกว่า 90 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง 26/09/2560
288 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 เรื่องดังนี้ 1.ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู, ขนาด18,000 บีทียู และขนาด 24,000 บีทียู(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 31 เครื่องพร้อมติดตั้ง 2.จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ประจำปีงบประมาณ 2561 18/09/2560
289 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 เรื่องดังนี้ 1.ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul จำนวน 61 รายการ 2.ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 7 รายการ 18/09/2560
290 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 5 รายการ 08/09/2560
291 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 รายการ โครงการจัดซื้อระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับอากาศยาน (Basic Hydraulic System For Aircraft Trainer) จำนวน 1 ชุด ในวงเงิน 4,000,000.00 บาท 08/09/2560
292 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจัดซื้อเครื่องมือสอบเทียบระบบวัดอากาศยาน (AIR DATA TEST SET) จำนวน 2 ชุด ในวงเงิน 9,737,000.00 บาท 08/09/2560
293 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่องจัดซื้อน้ำมันอากาศยาน AVGAS 100 LLและ JET A1ระหว่างวันที่ 16-31 ก.ค.2560 07/09/2560
294 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 5 รายการ 07/09/2560
295 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่อง จ้างทำประกันภัยอากาศยาน ประจำปี 2561 31/08/2560
296 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 16/08/2560
297 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 17/10/2559
298 ปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559 24/03/2559
299 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 09/09/2558
300 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 09/09/2558

 
  Copyright © 2022 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.