เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
286 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 3 รายการดังนี้ 1. จัดซื้อจ้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS100LLและ JET A-1 ระหว่างวันที่ 16-31 ก.ค.2560 2. จัดซื้อจ้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS100LLและ JET A-1 ระหว่างวันที่ 1-15 ส.ค.2560 3. จัดซื้อจ้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS100LLและ JET A-1 ระหว่างวันที่ 16-31 ส.ค.2560 22/01/2561
287 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการซื้อน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน จำนวน 3 รายการ 29/12/2560
288 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 1 รายการ คือรายการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 13,000 บีทียู ขนาด 18,000 บีทียูและขนาด 24,000 บีทียู(มีระบบฟอกอากาศ)จำนวน 31 เครื่องพร้อมติดตั้ง 27/12/2560
289 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2 รายการดังนี้ 1. จัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทต่างๆแบบสัญญาคงที่แต่ไม่จำกัดปริมาณประจำปี 2561 จำนวน 199 รายการ 2. จัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทต่างๆแบบสัญญาคงที่แต่ไม่จำกัดปริมาณประจำปี 2561 จำนวน 36 รายการ 22/12/2560
290 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2 รายการดังนี้ 1. อะไหล่เครื่องบินแบบทั่วไป จำนวน 36 รายการ 2. อะไหล่เครื่องบินแบบ CESSNA 172 R จำนวน 38 รายการ 14/12/2560
291 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลระยะที่3 ของสถาบันการบินพลเรือน 14/12/2560
292 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการวัสดุสิ่งพิมพ์ (การเรียนการสอน) จำนวน 19 รายการ 14/12/2560
293 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่อาคาร6(AI)พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ 06/12/2560
294 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานประเภท AVGAS 100LL และJET A-1 ประจำปี 2561 29/11/2560
295 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสม(Feasibility Study) และวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกการบิน อาคารที่พักศิษย์การบิน อาคารทีพักบุคคลากร และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ของสถาบันการบินพลเรือน ณ ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2. จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกการบิน อาคารที่พักศิษย์การบิน อาคารทีพักบุคคลากร และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ของสถาบันการบินพลเรือน ณ ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 27/11/2560
296 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 รายการจ้างรักษาความปลอดภัยศูนย์ฝึกการบินขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 14/11/2560
297 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการ ชุดฝึกถอดประกอบแมกนีโต (Magneto Disassembly Assembly Training Kit)เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ชุด 10/11/2560
298 เผยแพร่แผนการจัดซื้อตจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการ ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul จำนวน 63 รายการ 10/11/2560
299 เผยแพร่แผนการจัดซื้อตจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 02/11/2560
300 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการซื้ออะไหล่ชุดซ่อมสำหรับเครื่องบิน Diamond DA42,DA42 NG และDA40D ประจำปี 2561 30/10/2560

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.