เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
286 เผยแพร่แผนการจัดซื้อตจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 02/11/2560
287 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการซื้ออะไหล่ชุดซ่อมสำหรับเครื่องบิน Diamond DA42,DA42 NG และDA40D ประจำปี 2561 30/10/2560
288 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 รายการดังนี้ 1.ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอกาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A1 ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2560 2. ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอกาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A1 ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2560 12/10/2560
289 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561รายการซื้อเครื่องยนต์เครื่องบิน Lycoming แบบIO-360-M1A จำนวน 1 เครื่อง 11/10/2560
290 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 จำนวน 3 เรื่อง 1.ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และJET A1 2.เช่าวงจรสื่อสัญญาณ ( Leased-line) สบพ.กทม. และศฝบ. 3.ซ่อมใหญ่เครื่องยนต์เครื่องบิน Lycoming 09/10/2560
291 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่องจัดซื้อน้ำมันอากาศยาน AVGAS 100 LLและ JET A1ระหว่างวันที่ 16-31 ส.ค.2560 03/10/2560
292 เผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่องเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็วในการถ่ายไม่ต่ำกว่า 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 3 เครื่อง และความเร็วในการถ่ายไม่ต่ำกว่า 90 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง 26/09/2560
293 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 เรื่องดังนี้ 1.ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู, ขนาด18,000 บีทียู และขนาด 24,000 บีทียู(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 31 เครื่องพร้อมติดตั้ง 2.จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ประจำปีงบประมาณ 2561 18/09/2560
294 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 เรื่องดังนี้ 1.ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul จำนวน 61 รายการ 2.ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 7 รายการ 18/09/2560
295 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 5 รายการ 08/09/2560
296 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 รายการ โครงการจัดซื้อระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับอากาศยาน (Basic Hydraulic System For Aircraft Trainer) จำนวน 1 ชุด ในวงเงิน 4,000,000.00 บาท 08/09/2560
297 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจัดซื้อเครื่องมือสอบเทียบระบบวัดอากาศยาน (AIR DATA TEST SET) จำนวน 2 ชุด ในวงเงิน 9,737,000.00 บาท 08/09/2560
298 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่องจัดซื้อน้ำมันอากาศยาน AVGAS 100 LLและ JET A1ระหว่างวันที่ 16-31 ก.ค.2560 07/09/2560
299 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 5 รายการ 07/09/2560
300 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่อง จ้างทำประกันภัยอากาศยาน ประจำปี 2561 31/08/2560

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.