เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
256 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการจ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร จำนวน 1 ระบบ 18/06/2561
257 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการชุดเครื่องมือพิเศษถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์(Turbine Engine Tools)จำนวน 1 ชุด 12/06/2561
258 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เช่ารถยนต์ส่วนกลางสัญญา 5 ปี (60 เดือน) จำนวน 3 คัน (รถตู้ 2 คัน) (รถเก๋ง 1 คัน) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ถึงเดือนเมษายน 2567 01/06/2561
259 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เช่ารถยนต์ส่วนกลาง สัญญา 5 ปี (60 เดือน) จำนวน 5 คัน (รถตู้ 4 คัน) (รถเก๋ง 1 คัน) เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2566 01/06/2561
260 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการซื้อวัสดุสำนักงานแบบสัญญาคงที่แต่ไม่จำกัดปริมาณประจำปี 2561 18/05/2561
261 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่องจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนายจ้างต่อผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2559 30/04/2561
262 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการ ซื้อวัสุดสำนักงานแบบสัญญาคงที่แต่ไม่จำกัดปริมาณประจำปี 2561 30/03/2561
263 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการจัดทำนิตยสาร วารสาร สบพ.ประจำปี2561 28/03/2561
264 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการซื้อเครื่องปรับอากาศแยกส่วน(มีระบบฟอกอากาศ)แบบแขวน จำนวน 3 รายการ พร้อมติดตั้ง 28/03/2561
265 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 39 รายการ 28/03/2561
266 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2 รายการดังนี้ 1.ซื้อวัสดุสำนักงานแบบสัญญาคงที่แต่ไม่จำกัดปริมาณประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 36 รายการ 2.ซื้อวัสดุสำนักงานแบบสัญญาคงที่แต่ไม่จำกัดปริมาณประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 199 รายการ 27/03/2561
267 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการชุดฝึกถอดประกอบแมกนีโต(Magneto Disassembly & Assembly Training Kit)เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ชุด 27/03/2561
268 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการจัดซื้อเครื่องปรับอาากาศแบบแยกส่วนขนาด 13000 บีทียู ขนาด 18000 บีทียู และขนาด 24000 บีทียู(มีระบบฟอกอากาศ)จำนวน 31 เครื่องพร้อมติดตั้ง 07/03/2561
269 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 21 รายการ 07/03/2561
270 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการจ้างเหมาทำรั้วแนวบริเวณศูนย์ฝึกการบินพลเรือน หัวหิน 07/03/2561

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.