เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
256 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 21 รายการ 07/03/2561
257 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการจ้างเหมาทำรั้วแนวบริเวณศูนย์ฝึกการบินพลเรือน หัวหิน 07/03/2561
258 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการจ้างขนย้ายดินที่เกิดจากการก่อสร้างของ สบพ. จำนวน 1 งาน 07/03/2561
259 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการเช่าสถานที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 05/03/2561
260 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 05/03/2561
261 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2560 05/03/2561
262 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการจ้างขนย้ายดินที่เกิดจากการก่อสร้างของ สบพ.จำนวน 1 งาน 05/03/2561
263 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแบบที่ 2 จำนวน 59 ชุด 05/03/2561
264 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond DA42 จำนวน 1 รายการ 23/02/2561
265 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 19 รายการ 19/02/2561
266 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการจัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบต่างๆ จำนวน 5 รายการ 18/01/2561
267 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการจัดซื้อใบพัดเครื่องบิน Hartzell Model HC-C2YR-1BFPF7497 จำนวน 3 ชุด 17/01/2561
268 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินดีเซล ขนาด 135 แรงม้า สำหรับเครื่องบิน Diamond DA40D( อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 2 เครื่อง 31/01/2561
269 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 42 รายการ 31/01/2561
270 เผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการจัดจ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบิน Diamond DA40D จำนวน 2 ชุด 23/01/2561

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.