เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
241 เผยแพร่แผนการจัดซ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ขององค์กร(Knowledge Management-KM) ของสถาบันการบินพลเรือน 25/07/2562
242 เผยแพร่แผนการจัดซ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการจ้างจัดทำนิตยสาร/วารสาร สบพ. ประจำปี 2562 25/07/2562
243 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายในสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ 05/07/2562
244 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 15 รายการ 04/07/2562
245 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการจ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบิน Diamond DA42 และDiamond DA40 D จำนวน 3 ชุด 04/07/2562
246 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการจ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร จำนวน 1 ระบบ 26/06/2562
247 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul ใช้ซ่อมเครื่องยนต์ Lycoming จำนวน 2 รายการ 18/06/2562
248 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ 31/05/2562
249 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการซื้อลิขสิทธิ์ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ แบบแก้ไขได้ จำนวน 1 ระบบ 08/05/2562
250 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการซื้อชุดโต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานอากาศยาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 ชุด 19/04/2562
251 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ 03/04/2562
252 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ 03/04/2562
253 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยความพึงพอใจของนายจ้างต่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 25/03/2562
254 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการซื้อน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน จำนวน 1 รายการ 22/03/2562
255 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการซื้อชุดทดลองพื้นฐานไฟฟ้า (Electrical Fundamentals) จำนวน 15 ชุด 14/03/2562

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน