เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
241 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 รายการดังนี้ 1.จ้างเหมาบุคคลภายนอกให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 2. เช่าพื้นที่ท่าอากาศยานขอนแก่น(หลังเดิม)ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 11/09/2561
242 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 รายการประกอบด้วย 1. ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงอากาศยานประเภท AVGAS 100 LL และJET A-1 ประจำปีงบประมาณ 2562 2. ซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินดีเซล ขนาด 135 แรงม้า สำหรับเครื่องบิน Diamond DA40 D จำนวน 3 เครื่อง 11/09/2561
243 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการ เช่าวงจรสื่อสัญญาณ Leased-line) สบพ.กทม.จำนวน 1 ระบบ และเช่าวงจรสื่อสัญญาณ Leased-line)ศฝบ.หัวหิน จำนวน 1 ระบบ 11/09/2561
244 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็วในการถ่ายเอกสารไม่ต่ำกว่า 90 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง และเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็วในการถ่ายเอกสารไม่ต่ำกว่า 45 แผ่นต่อนาที จำนวน 3 เครื่อง 31/08/2561
245 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 4 รายการดังนี้ 1.จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์ฝึกการบินหัวหิน สถาบันการบินพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 2.จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในศูนย์ฝึกการบินหัวหิน สถาบันการบินพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 3. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์ฝึกการบินหัวหิน สถาบันการบินพลเรือน 4. ซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินดีเซล ขนาด 135 แรงม้า สำหรับเครื่องบิน Diamond จำนวน 2 เครื่อง 29/08/2561
246 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul จำนวน 112 รายการ 21/08/2561
247 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1. ซื้อระบบประชุมทางไกล(Video Conference) จำนวน 1 ระบบ 2. ซื้อเครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ (ขนาดความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านพิกเซล) จำนวน 7 เครื่อง 3. ซื้อระบบกล้องวงจรปิด(อาคาร 9 และหอพักครูการบิน) ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จำนวน 1 ระบบ 31/07/2561
248 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปังบประมาณ พ.ศ.2562 รายการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดภายในสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562 รวม 12 เดือน จำนวน 1 งาน 31/07/2561
249 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายใน สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 25/07/2561
250 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา 20/07/2561
251 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 13/07/2561
252 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการซื้อลิขสิทธิ์ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ แบบแก้ไขได้ จำนวน 1 ระบบ 10/07/2561
253 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 58 รายการ 06/07/2561
254 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการจ้างซ่อมบำรุงชุดเครื่องฝึกบินจำลอง ยี่ห้อ AST รุ่น AST-3000 จำนวน 1 เครื่อง 05/07/2561
255 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่องต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.0486 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 25/06/2561

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.