เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
226 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการจัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 13 รายการ 20/12/2561
227 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์สถาบันการบินพลเรือนกรุงเทพฯ จำนวน 1 งาน 20/12/2561
228 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการซื้ออะไหล่เฮลิคอปเตอร์แบบ Robinson R-44 จำนวน 29 รายการ 12/12/2561
229 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเช่าที่ราชพัสดุพื้นที่ตั้งสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.0486 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 07/12/2561
230 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการจัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Cessna 172R จำนวน 36 รายการ 07/12/2561
231 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการ จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment EIA) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหิน อาคารที่พักศิษย์การบิน อาคารที่พักบุคลากร และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ของสถาบันการบินพลเรือน ณ ท่าอากาศยานหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 03/12/2561
232 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการ ซื้อน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน จำนวน 4 รายการ 27/11/2561
233 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการจ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบิน Diamond DA40จำนวน 3 ชุด และ Cessna 172R จำนวน 3 ชุด 19/11/2561
234 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการจัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 34 รายการ 05/11/2561
235 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการซื้ออะไหล่ชุดซ่อมสำหรับเครื่องบิน Diamond DA42 และDA40D จำนวน 171 รายการ 01/11/2561
236 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเช่าพื้นที่ตั้ง ศูนย์ฝึการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2562 29/10/2561
237 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการซื้อลิขสิทธิ์ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ แบบแก้ไขได้ จำนวน 1 ระบบ 25/10/2561
238 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการจัดซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินดีเซลขนาด 135 แรงม้า สำหรับDiamond DA40 D (อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 3 เครื่อง เปลี่ยนเป็น จัดซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินดีเซลขนาด 135 แรงม้า สำหรับ Diamond DA40 TDI (อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 3 เครื่อง 18/10/2561
239 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย จำนวน 59 ชุด 12/10/2561
240 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 12/10/2561

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน