เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
211 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยความพึงพอใจของนายจ้างต่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 25/03/2562
212 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการซื้อน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน จำนวน 1 รายการ 22/03/2562
213 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการซื้อชุดทดลองพื้นฐานไฟฟ้า (Electrical Fundamentals) จำนวน 15 ชุด 14/03/2562
214 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการซื้อชุดทดลองพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Fundamentals) จำนวน 15 ชุด 14/03/2562
215 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซื้อชุดฉายภาพสำหรับชุดฝึกการซ่อมบำรุงเครื่องบินพาณิชย์ด้วยเครื่องบินพาณิชย์เสมือนจริง จำนวน 2 ชุด 05/03/2562
216 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2561 สถาบันการบินพลเรือน 28/02/2562
217 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 51 รายการ 26/02/2562
218 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นโรงเก็บเครื่องบิน ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน 15/02/2562
219 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างอาคารห้องอาหาร ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน 15/02/2562
220 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการจ้างศึกษา สำรวจและออกแบบงานก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา 22/01/2562
221 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการ จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาสมรรถภาพและการเรียนรู้ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร 15/01/2562
222 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์สถาบันการบินพลเรือนกรุงเทพฯ จำนวน 1 งาน 04/01/2562
223 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการซื้ออะไหล่เฮลิคอปเตอร์แบบ Robinson R-44 จำนวน 29 รายการ 27/12/2561
224 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการชุดเครื่องมือพิเศษถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์(Turbine Engine Tools) จำนวน 1 ชุด 24/12/2561
225 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการซื้ออะไหล่เอลิคอปเตอร์แบบ Robinson R-44 จำนวน 29 รายการ 24/12/2561

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน