เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
886 บริษัทที่ชนะเสนอราคารายการ จัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 8 รายการ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 525,194.52 บาท 27/09/2560
887 บริษัทที่ชนะการเสนอราคารายการ จัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 6 รายการ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 393,118.00 บาท 27/09/2560
888 ผู้ชนะการสอบราคารายการ ซื้อชุดเครื่องมือพิเศษถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (Turbine Engine Tools) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 26/09/2560
889 ผู้ชนะการสอบราคารายการจัดซื้อ ชุดทดลองปฏิบัติการวงจรดิจิทัล (Digital Circuit Experiment Trainer) จำนวน 20 ชุด 26/09/2560
890 ผู้ชนะการสอบราคา รายการซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 3 รายการ 21/09/2560
891 ผู้ชนะการสอบราคารายการ ซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing Machine) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 21/09/2560
892 ผู้ชนะการสอบราคารายการ ซื้อเครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ (ขนาดความละเอียดของภาพ ไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านพิกเซล) จำนวน 5 เครื่อง 19/09/2560
893 ผู้ชนะการสอบราคารายการ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA (ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI Lumens)จำนวน 9 เครื่อง 19/09/2560
894 ผู้ชนะการสอบราคา รายการซื้อเครื่องพ่นทราย ระบบ Pressure(Pressure Blast Machine) จำนวน 1 เครื่อง 08/09/2560
895 ผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด เป็นเงินรวม 1,201,800.00 บาท 05/09/2560
896 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางเอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอำนวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ ของสถาบันการบินพลเรือน ุ 16/08/2560
897 ยกเลิกการจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร สบพ.กทม. ประจำปี 2560จำนวน 274 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ 10/08/2560
898 ผู้ชนะการสอบราคารายการ ซื้อชุดหูฟัง (Headset) จำนวน 50 ชุด 10/08/2560
899 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 9 เครื่อง รวม 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ คือบริษัท คอมเทรดดิ้ง จำกัด เป็นเงิน 255,730.-บาท 07/08/2560
900 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ จัดเช่าใช้สิทธิ Microsoft Windows และMicrosoft OfficeEnterprise Version สำหรับองค์กรขนาดกลางของสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 1 ระบบ คือห้างหุ้นส่วนจำกัด อีคอมซัพพลาย เป็นเงิน 267,500.-บาท 07/08/2560

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน