เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
1 รายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 02/12/2565
2 รายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 07/11/2565
3 รายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 06/10/2565
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2565
5 รายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 07/09/2565
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อเครื่องเชื่อม TIG พร้อมอุปกรณ์ป้องกันย้อนกลับ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงพื้นห้อง Flight Line และห้อง Inspector โรงเก็บเครื่องบิน (ศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565
8 รายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 04/08/2565
9 รายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 07/07/2565
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายเพื่อรองรับ พรบ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2565
11 รายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 07/06/2565
12 รายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 05/05/2565
13 รายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 05/04/2565
14 ประการผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างบริหารห้องอาหารหอพักศิษย์การบิน จำนวน 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2565
15 รายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 11/03/2565

 
  Copyright © 2022 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.