เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
1 รายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 03/05/2566
2 รายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 10/04/2566
3 รายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. 2566 01/03/2566
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2566
5 รายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 07/02/2566
6 รายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 10/01/2566
7 รายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 02/12/2565
8 รายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 07/11/2565
9 รายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 06/10/2565
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2565
11 รายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 07/09/2565
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อเครื่องเชื่อม TIG พร้อมอุปกรณ์ป้องกันย้อนกลับ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงพื้นห้อง Flight Line และห้อง Inspector โรงเก็บเครื่องบิน (ศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565
14 รายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 04/08/2565
15 รายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 07/07/2565

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.