เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
226 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2553 21/09/2553
227 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2553 12/07/2553
228 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2553 07/06/2553
229 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2553 10/05/2553
230 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2553 19/04/2553
231 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 10/03/2553
232 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2553 02/02/2553
233 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2552 04/01/2553
234 สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2552 18/12/2552
235 สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2552 03/11/2552
236 สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2552 14/10/2552
237 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2552 31/08/2552
238 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2552 07/08/2552

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน