เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่เฮลิคอปเตอร์ แบบ Robinson R44 II จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2564
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายของสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2564
48 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 07/06/2564
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 122 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2564
50 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 06/05/2564
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาสมรรถภาพและการเรียนรู้ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/04/2564
52 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 19/04/2564
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร 2 เป็นห้องปฏิบัติเชื่อมโลหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2564
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Diamond จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2564
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโต๊ะปฏิบัติการกลุุ่มแบบเข้ามุม (Joint Assembly Workstation) จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2564
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโต๊ะปฏิบัติการแบบสามมุมและมีส่วนต่อขยาย (Triple Joint Assembly Workstation) จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2564
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงห้องพิมพ์ตำราอาคาร 2 เป็นห้องสำนักงานแผนกทดสอบแบบไม่ทำลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2564
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 67 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2564
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำหลังคาโรงเก็บเครื่องบิน ศฝบ.หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2564
60 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 03/03/2564

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน