เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
16 รายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 10/04/2566
17 รายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. 2566 01/03/2566
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2566
19 รายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 07/02/2566
20 รายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 10/01/2566
21 รายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 02/12/2565
22 รายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 07/11/2565
23 รายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 06/10/2565
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2565
25 รายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 07/09/2565
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อเครื่องเชื่อม TIG พร้อมอุปกรณ์ป้องกันย้อนกลับ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงพื้นห้อง Flight Line และห้อง Inspector โรงเก็บเครื่องบิน (ศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565
28 รายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 04/08/2565
29 รายการผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 07/07/2565
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายเพื่อรองรับ พรบ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2565

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน