เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อชุดกล้องวงจรปิดแบบเครือข่าย (สัญญาณแบบไร้สาย) จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563
62 รายการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 09/03/2563
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2563
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ระบบประเมิณอาจารย์ผู้สอน ระบบรับสมัครนักศึกษา Online และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2563
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ ศฝบ.หห. จำนวน 2 เดือน (1 ม.ค. 63 ถึง 29 ก.พ. 63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2563
66 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 07/02/2563
67 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 08/01/2563
68 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 02/12/2562
69 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 12/11/2562
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าพื้นที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ระยะเวลา 2 เดือน (1 ต.ค.62 ถึง 30 พ.ย.62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2562
71 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 09/10/2562
72 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา รายการซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ 2563 คือ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 07/10/2562
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง ประจำ สบพ.กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 90 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำ ศฝบ.หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562

 
  Copyright © 2022 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.