เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
901 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ระหว่างวันที่ 16-30 มิ.ย.60 โดยวิธีกรณีพิเศษคือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 704,068.28 บาท 01/08/2560
902 ผู้ชนะการสอบราคารายการ จัดซื้อหนังสือประกอบการเรียนการสอน จำนวน 33 รายการ 31/07/2560
903 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ระหว่างวันที่ 1-15 มิ.ย.60 โดยวิธีกรณีพิเศษคือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,041,078.81 บาท 31/07/2560
904 ผู้ชนะการสอบราคา รายการจ้างปรับปรุงพื้นภายในโรงเก็บเครื่องบิน ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จำนวน 1 แห่ง 18/07/2560
905 ผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ระหว่างวันที่ 16-31 พ.ค.60 บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 851,609.97 บาท 12/07/2560
906 ผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 30 รายการ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 1,500,835.50 บาท 12/07/2560
907 ผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีพิเศษ คือ บจก.เอเชี่ยน แอร์โรสเปช เซอร์วิส เป็นเงิน รวมทั้งสิ้น 215,177.00 บาท 12/07/2560
908 ผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีพิเศษ คือบจก.โอแพน(ประเทศไทย) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,126,400.00บาท 05/07/2560
909 ผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค.60 วิธีกรณีพิเศษ คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เป็นเงิน 671,540.17บาท 16/06/2560
910 ผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ระหว่างวันที่ 16-30เม.ย.60 วิธีกรณีพิเศษ คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เป็นเงิน 876,300.69 บาท 16/06/2560
911 ผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ระหว่างวันที่ 1-15 เม.ย.60 วิธีกรณีพิเศษ คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เป็นเงิน 757,050.70 บาท 16/06/2560
912 ผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ 15/06/2560
913 ผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จำนวน 4 จุด รวม 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ คือ บจก.ทรีโอเควส เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 256,800.00 บาท 15/06/2560
914 ผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ระหว่างวันที่ 16-31มี.ค.60 วิธีกรณีพิเศษ คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เสนอราคาเป็นเงิน 1,106,147.91บาท 14/06/2560
915 ผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ระหว่างวันที่ 1-15 มี.ค.60 วิธีกรณีพิเศษ คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เป็นเงิน 1,235,202.34 บาท 14/06/2560

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน