เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2566 สถาบันการบินพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2567
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจสอบความสมดุลย์ของใบพัด(Propeller Balancer) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 21/02/2567
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ (trainer) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก 21/02/2567
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อหนังสือประกอบการเรียนของศิษย์ AP-122 จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567
20 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2566 ถึง เดือน ธันวาคม 2566) 23/01/2567
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้ง สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2567
22 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้ง สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร เดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2567
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์สำนักงานอัตโนมัติแบบ IP จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2567
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้ง สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร เดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2567
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อสื่อโฆษณาในรถไฟฟ้า ฺBTS จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2566
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างจัดกิจกรรม CATC Open House โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2566
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำระบบบริหารการรับสมัครนักศึกษา สถาบันการบินพลเรือน (ระยะที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก 21/12/2566
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างขนส่งเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2566
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำหลังคาโรงจอดเครื่องบิน ศฝบ.หัวหิน จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2566
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษหัวจดหมายและซองตราสถาบันการบินพลเรือน โดยวิธีเฉพาะจง จำนวน 6 รายการ 14/12/2566

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน