เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบิน Diamond จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2566
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2565 สถาบันการบินพลเรือน โดยวิธีคัดเลือก 22/03/2566
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟระบบเครือข่าย ศฝบ.หัวหินจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ บริษัท คอมเทรดดิ้ง จำกัด 15/03/2566
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2566
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อเครื่องเสียงแบบพกพา จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2566
21 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว 08/03/2566
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อม Clutch Assembly Robinson R-44 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 02/03/2566
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจะจง 02/03/2566
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2566
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงพื้นอาคารหอพักศิษย์การบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2566
26 รายชื่อบริษัทที่ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2566
27 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565) 30/01/2566
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมเครื่องทดสอบรอยร้าว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2566
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าซื้อสิทธิ์ฐานข้อมูลนิตยสารออนไลน์ Ookbee โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2566
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงประตูโรงเก็บเครื่องบิน กองซ่อมบำรุงอากาศยาน อาคาร 5 ศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2566

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.