เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำ ศฝบ.หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2562
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2562
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2562
81 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 10/09/2562
82 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 13/08/2562
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 20 ฟุต จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2562
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน No Vat, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และใบแจ้งเงินเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2562
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2562
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่่ข่าย จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2562
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้สิทธิ์การใช้งานชุดเครื่องมือป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 1 ปี สำหรับองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2562
88 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 04/07/2562
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2562
90 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 12/06/2562

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.