เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
211 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2553 07/06/2553
212 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2553 10/05/2553
213 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2553 19/04/2553
214 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 10/03/2553
215 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2553 02/02/2553
216 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2552 04/01/2553
217 สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2552 18/12/2552
218 สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2552 03/11/2552
219 สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2552 14/10/2552
220 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2552 31/08/2552
221 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2552 07/08/2552

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.