เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
196 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2556 29/01/2557
197 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2556 06/12/2556
198 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2556 06/12/2556
199 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2556 01/10/2556
200 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2556 02/09/2556
201 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฏาคม 2556 16/09/2556
202 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2556 05/08/2556
203 รายงานสรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2556 26/06/2556
204 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2556 17/05/2556
205 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 25/03/2556
206 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2556 25/03/2556
207 สุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2555 25/03/2556
208 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 25/03/2556
209 สรุปจัดซื้อประจำเดือนตุลาคม 2555 17/12/2555
210 สรุปรายงานจัดซื้อประจำเดือนตุลาคม 2555 08/11/2555

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน