เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
166 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2558 13/07/2558
167 สรุปผลการจัดซือจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2558 20/05/2558
168 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 03/03/2558
169 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2558 03/03/2558
170 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2557 22/01/2558
171 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 07/01/2558
172 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2557 02/12/2557
173 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2557 17/10/2557
174 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2557 08/09/2557
175 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2557 07/08/2557
176 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2557 08/07/2557
177 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2557 30/06/2557
178 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2557 08/05/2557
179 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2557 08/04/2557
180 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 12/03/2557

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.