เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
151 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2559 12/09/2559
152 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2559 เพ่ิ่มเติม 15/08/2559
153 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2559 11/08/2559
154 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2559 11/07/2559
155 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2559 13/06/2559
156 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2559 17/05/2559
157 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2559 12/04/2559
158 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 14/03/2559
159 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2559 เพิ่มเติม 08/03/2559
160 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2558 เพิ่มเติม 08/03/2559
161 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 เพิ่มเติม 08/03/2559
162 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2558 เพิ่มเติม 08/03/2559
163 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2559 17/02/2559
164 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2558 12/01/2559
165 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 15/12/2558

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.