เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
631 ตารางเปรียบราคาการยื่นซองเสนอราคา รายการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ 15/06/2560
632 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่ยื่นซองเสนอราคา รายการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ 15/06/2560
633 ตารางเปรียบเทียบบริษัทที่ยื่นเสนอราคา รายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จำนวน 4 จุด รวม 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ 15/06/2560
634 รายชื่อบริษัทที่ยื่นซองเสนอราคา รายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จำนวน 4 จุด รวม 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ 15/06/2560
635 รายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคารายการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ระหว่างวันที่ 16-31มี.ค.60 โดยวิธีกรณีพิเศษ คือ บจก.ปตท.(มหาชน) เสนอราคาเป็นเงิน 1,106,147.91บาท 09/06/2560
636 รายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ระหว่างวันที่ 1-15 มี.ค.60 วิธีกรณีพิเศษ คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เสนอราคาเป็นเงิน 1,235,202.34 บาท 09/06/2560
637 ตารางเปรียบเทียบราคาการเสนอราคา รายการจัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Diamond จำนวน 19 รายการ โดยวิธีพิเศษ 08/06/2560
638 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่ยื่นซองเสนอราคา รายการจัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Diamond จำนวน 19 รายการ โดยวิธีพิเศษ 08/06/2560
639 ตารางเปรีบเทียบการเสนอราคารายการ จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ E-Library และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ 07/06/2560
640 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่ยื่นซองเสนอราคารายการ จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ E-Library และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ 07/06/2560
641 ตารางเปรียบเทียบการเสนอราคา รายการจัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ LYCOMINGและ TIRE จำนวน 3 รายการ 07/06/2560
642 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่ยื่นซองเสนอราคา รายการจัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ LYCOMINGและ TIRE จำนวน 3 รายการ 07/06/2560
643 ผลการเสนอราคารายการ จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา สำรวจ จัดทำผังแม่บทและออกแบบเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการใช้ที่ราชพัสดุบริเวณที่ตั้งศูนย์ฝึกการบิน ณ ท่าอากศยานหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 2 รายดังนี้ 1. บริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 5,715,673.57 บาท 2. บริษัท แอเรีย จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 5,464,913.72 บาท 30/05/2560
644 รายชื่อบริษัทที่ยื่นซองเสนอราคารายการ จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา สำรวจ จัดทำผังแม่บทและออกแบบเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการใช้ที่ราชพัสดุบริเวณที่ตั้งศูนย์ฝึกการบิน ณ ท่าอากศยานหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก 30/05/2560
645 รายชื่อบริษัทที่ยื่นซองเสนอราคา จัดจ้างที่ปรึกษาผู้ประเมินภายนอก เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เสนอราคาเป็นเงิน 480,000.00 บาท 30/05/2560

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน