เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
661 บริษัทที่ยื่นเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1 ระหว่างวันที่ 1-15 พ.ย.59 โดยวิธีกรณีพิเศษ คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เสนอราคา 1,218,763.17 บาท 30/01/2560
662 ตารางเปรียบเทียบการเสนอราคา รายการซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อกจำนวน 17 เครื่อง พร้อมติดตั้ง สบพ.กทม.(ครั้งที่2) 20/01/2560
663 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่ยื่นซองสอบราคา รายการซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อกจำนวน 17 เครื่อง พร้อมติดตั้ง สบพ.กทม.(ครั้งที่2) 20/01/2560
664 ตารางเปรียบเทียบการเสนอราคา รายการ ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Cessna 172R จำนวน 25 รายการ โดยวิธีสอบราคา 18/01/2560
665 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่มายื่นซองสอบราคารายการ ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Cessna 172R จำนวน 25 รายการ โดยวิธีสอบราคา 18/01/2560
666 ตารางเปรียบเทียบราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบทั่วไป จำนวน 31 รายการ โดยวิธีสอบราคา 18/01/2560
667 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่มายื่นซองสอบราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบทั่วไป จำนวน 31 รายการ โดยวิธีสอบราคา 18/01/2560
668 ตารางเปรียบเทียบราคา รายการซื้อโต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์ และกระดานไวท์บอร์ด จำนวน 8 รายการ 16/01/2560
669 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่มายื่นซองสอบราคา รายการซื้อโต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์ และกระดานไวท์บอร์ด จำนวน 8 รายการ 16/01/2560
670 ตารางเปรียบเทียบราคาการเสนอราคา รายการจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์สำหรับ Overhaul จำนวน 68 รายการ โดยวิธีพิเศษ 13/01/2560
671 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่ยื่นซองเสนอราคา รายการจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์สำหรับ Overhaul จำนวน 68 รายการ โดยวิธีพิเศษ 13/01/2560
672 ตารางเปรียบเทียบราคารายการ ซื้อเครื่องพิมพ์สามมิติ (Three Dimensional Printer) จำนวน 1 เครื่อง 11/01/2560
673 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่มายื่นซองเสนอราคารายการ ซื้อเครื่องพิมพ์สามมิติ (Three Dimensional Printer) จำนวน 1 เครื่อง 11/01/2560
674 ตารางเปรียบเทียบการเสนอราคารายการ ซื้ออะไหล่อากาศยานแบบทั่วไป แบตเตอรี่, SPARK PLUG และ Tire จำนวน 10 รายการ 11/01/2560
675 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่ยื่นซองเสนอราคารายการ ซื้ออะไหล่อากาศยานแบบทั่วไป แบตเตอรี่, SPARK PLUG และ Tire จำนวน 10 รายการ 11/01/2560

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน