เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
616 ตารางเปรียบเทียบราคาการเสนอราคารายการ ซื้อชุดหูฟัง (Headset) จำนวน 50 ชุด 10/08/2560
617 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่มายื่นแบบสอบราคารายการ ซื้อชุดหูฟัง (Headset) จำนวน 50 ชุด 10/08/2560
618 ตารางแสดงการเสนอราคารายการ จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 9 เครื่อง รวม 1 ระบบ 04/08/2560
619 บริษัทที่ยื่นซองเสนอราคารายการ จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 9 เครื่อง รวม 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ คือบริษัท คอมเทรดดิ้ง จำกัด 04/08/2560
620 ตารางแสดงราคารายการ จัดเช่าใช้สิทธิ Microsoft Windows และMicrosoft OfficeEnterprise Version สำหรับองค์กรขนาดกลางของสถาบันการบินพลเรือน 04/08/2560
621 บริษัทที่ยื่นซองเสนอราคารายการ จัดเช่าใช้สิทธิ Microsoft Windows และMicrosoft OfficeEnterprise Version สำหรับองค์กรขนาดกลางของสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 1 ระบบ คือห้างหุ้นส่วนจำกัด อีคอมซัพพลาย 04/08/2560
622 บริษัทที่ยื่นเสนอราคารายการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ระหว่างวันที่ 16-30 มิ.ย.60 โดยวิธีกรณีพิเศษคือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เสนอราคาเป็นเงิน 704,068.28 บาท 01/08/2560
623 ตารางเปรียบเทียบราคารายการ จัดซื้อหนังสือประกอบการเรียนการสอน จำนวน 33 รายการ 31/07/2560
624 บริษัทที่ยื่นซองสอบราคารายการ จัดซื้อหนังสือประกอบการเรียนการสอน จำนวน 33 รายการ 31/07/2560
625 บริษัทที่ยื่นซองเสนอราคารายการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ระหว่างวันที่ 1-15 มิ.ย.60 โดยวิธีกรณีพิเศษคือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 1,041,078.81 บาท 31/07/2560
626 ตารางเปรียบเทียบราคาการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงพื้นภายในโรงเก็บเครื่องบิน ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จำนวน 1 แห่ง 18/07/2560
627 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่มายื่นซองสอบราคา รายการจ้างปรับปรุงพื้นภายในโรงเก็บเครื่องบิน ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จำนวน 1 แห่ง 18/07/2560
628 บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เสนราคารายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ระหว่างวันที่ 16-31 พ.ค.60 เสนอราคาเป็นเงิน 851,609.97 บาท 12/07/2560
629 บริษัทที่ยื่นซองเสนอราคา รายการจัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 30 รายการ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,510,108.12 บาท 12/07/2560
630 บริษัทที่ยื่นซองเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีพิเศษ คือ บจก.เอเชี่ยน แอร์โรสเปช เซอร์วิส เสนอราคาเป็นเงิน 217,210.00 บาท 12/07/2560

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน