เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
601 รายชื่อบริษัทที่มายื่นแบบสอบราคา รายการซื้อชุดเครื่องมือพิเศษถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (Turbine Engine Tools) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 26/09/2560
602 ตารางเปรียบเทียบราคารายการจัดซื้อ ชุดทดลองปฏิบัติการวงจรดิจิทัล (Digital Circuit Experiment Trainer) จำนวน 20 ชุด 26/09/2560
603 รายชื่อบริษัทที่มายื่นแบบสอบราคารายการจัดซื้อ ชุดทดลองปฏิบัติการวงจรดิจิทัล (Digital Circuit Experiment Trainer) จำนวน 20 ชุด 26/09/2560
604 ตารางเปรียบเทียบราคา รายการซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 3 รายการ 21/09/2560
605 รายชื่อบริษัทที่ยื่นซองสอบราคา รายการซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 3 รายการ 21/09/2560
606 ตารางเปรียบเทียบราคารายการ ซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing Machine) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 21/09/2560
607 รายชื่อบริษัทที่มายื่นซองสอบราคารายการ ซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing Machine) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 21/09/2560
608 ตารางเปรียบเทียบราคารายการ ซื้อเครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ (ขนาดความละเอียดของภาพ ไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านพิกเซล) จำนวน 5 เครื่อง 19/09/2560
609 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่มายื่นซองสอบราคารายการ ซื้อเครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ (ขนาดความละเอียดของภาพ ไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านพิกเซล) จำนวน 5 เครื่อง 19/09/2560
610 ตารางเปรียบเทียบราคารายการ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA (ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI Lumens)จำนวน 9 เครื่อง 19/09/2560
611 บริษัท/ห้างร้านที่มายื่นซองเสนอราคารายการ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA (ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI Lumens)จำนวน 9 เครื่อง 19/09/2560
612 ตารางแสดงราคาเปรียบเทียบราคา รายการซื้อเครื่องพ่นทราย ระบบ Pressure(Pressure Blast Machine) จำนวน 1 เครื่อง 08/09/2560
613 บริษัท/ห้างร้านที่มายื่นซองสอบราคา รายการซื้อเครื่องพ่นทราย ระบบ Pressure(Pressure Blast Machine) จำนวน 1 เครื่อง 08/09/2560
614 ตารางแสดงราคา รายการ จ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ 05/09/2560
615 บริษัทที่ยื่นซองเสนอราคา รายการ จ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด 05/09/2560

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน