เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
586 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่มายื่นเอกสาร ซื้อหนังสือประกอบการเรียนของศิษย์การบิน รุ่น AP-111,AP-112,AP-113,AP-114 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/10/2560
587 บริษัทที่เยื่นซองเสนอราคา รายการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายใน ศฝบ.หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ องค์การสงเคาะห์ทหารผ่านศึก เสนอราคาเป็นเงิน 1,895,364.00 บาท 17/10/2560
588 บริษัทที่ยื่นซองเสนอราคา รายการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายใน สบพ.กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ องค์การสงเคาะห์ทหารผ่านศึก เสนอราคาเป็นเงิน 3,286,128.00 บาท 11/10/2560
589 รายละเอียดการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายใน สบพ.กทม. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/10/2560
590 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่ยื่นเอกสารเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายใน สบพ.กทม. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/10/2560
591 การเสนอราคา รายการจัดจ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้างสถาบันการบินพลเรือน ประจำปี 2560 โดยวิธีพิเศษ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล เสนอราคา 183,790.00 บาท 2. โรงพยาบาล บางประกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เสนอราคา 159,710.00 บาท 06/10/2560
592 รายชื่อบริษัทที่ยื่นซองเสนอราคา รายการจัดจ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้างสถาบันการบินพลเรือน ประจำปี 2560 โดยวิธีพิเศษ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล 2. โรงพยาบาล บางประกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 06/10/2560
593 ตารางเปรียบเทียบราคารายการ ซื้อเครื่องเจียรผสม สายพาน/วงกลม ( Combination Disc/Belt Sander) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง 04/10/2560
594 รายชื่อบริษัทที่มายื่นแบบสอบราคารายการ ซื้อเครื่องเจียรผสม สายพาน/วงกลม ( Combination Disc/Belt Sander) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง 04/10/2560
595 รายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคารายการ จ้างทำประกันภัยอากาศยาน ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 2 ราย คือ 1. บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน) เสนอราคา 9,451,851.60 บาท 2. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 6,269,291.16 บาท 03/10/2560
596 รายชื่อบริษัทที่ยื่นซองเสนอราคารายการ เช่าวงจรสื่อสัญญาณ (Leased-line) สบพ.กทม.และศฝบ.หัวหิน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 ราย คือ บริษัท ทรูอินเตอร์เน็ต จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,078,560.00 บาท 03/10/2560
597 รายชื่อผู้ที่ยื่นเสนอราคารายการ จ้างเหมาบริหารงานห้องอาหารศูนย์ฝึกการบินหัวหิน โดยวิธีคัดเลือก คือ บุญฑาทิพย์ ฟู๊ด แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคา 10,336,975.00 บาท (275.00บาท/คน/วัน) 03/10/2560
598 บริษัทได้ยื่นเสนอราคารายการ จัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 8 รายการ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 530,480.32 บาท 27/09/2560
599 บริษัทได้ยื่นเสนอราคารายการ จัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 6 รายการ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 396,863.00 บาท 27/09/2560
600 ตารางเปรียบเทียบราคารายการซื้อชุดเครื่องมือพิเศษถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (Turbine Engine Tools) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 26/09/2560

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน