เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
571 รายชื่อบริษัทที่ยื่นซองเสนอราคารายการ ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul จำนวน 63 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 14/12/2560
572 บริษัทยื่นซองเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่ชุดซ่อมสำหรับเครื่องบินแบบ Diamond DA42,DA42NGและ DA40 D ประจำปี 2561 จำนวน 122 รายการโดยวิธีพาะเจาะจง คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 4,614,620.03 บาท 27/11/2560
573 รายการเปรียบเทียบการเสนอราคารายการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 3 เครื่อง และขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 90 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/11/2560
574 รายชื่อบริษัทที่ยื่นแบบเสนอราคารายการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 3 เครื่อง และขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 90 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/11/2560
575 ตารางเปรียบเทียบการเสนอราคารายการ ซื้อเครื่องยนต์เครื่องบิน Lycoming แบบ IO-360-M1A จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 20/11/2560
576 รายชื่อบริษัทที่ยื่นซองเสนอราคารายการ ซื้อเครื่องยนต์เครื่องบิน Lycoming แบบ IO-360-M1A จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 20/11/2560
577 บริษัทยื่นซองเสนอราคารายการ จัดจ้างประกันภัยอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ Robinson R44 (HS-TZO) จำนวน 1 ลำ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด( มหาชน) เสนอราคา 283,602.18 บาท 14/11/2560
578 บริษัทยื่นซองเสนอราคารายการ จัดซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินดีเซลขนาด 135 แรงม้า สำหรับDiamond DA42 (อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 4,408,400.00 บาท 14/11/2560
579 รายละเอียดการเสนอราคารายการ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ศูนย์ฝึกการบิน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/11/2560
580 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่มายื่นเสนอราคารายการ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ศูนย์ฝึกการบิน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/11/2560
581 บริษัทที่ยื่นเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1 ระหว่างวันที่ 16-30 ก.ย.60 วิธีเฉพาะเจาะจง คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เสนอราคาเป็นเงิน 840,842.18 บาท 10/11/2560
582 รายชื่อบริษัทที่เสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1 ระหว่างวันที่ 1-15 ก.ย.60 วิธีเฉพาะเจาะจง คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เสนอราคา 987,499.32 บาท 10/11/2560
583 รายละเอียดการเสนอราคารายการ ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul จำนวน 61 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 01/11/2560
584 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่ยื่นซองเสนอราคารายการ ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul จำนวน 61 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 01/11/2560
585 รายละเอียดการเสนอราคารายการ อะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 30/10/2560

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน