เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
556 รายชื่อบริษัทที่มายื่นเอกสาร รายการประกวดราคาซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์(การเรียนการสอน)จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 26/02/2561
557 รายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคา รายการซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 13000 บีทียูขนาด 18000 บีทียู และขนาด 24000 บีทียู(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 31 เครื่องพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 15/02/2561
558 รายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคางานจ้างที่่่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระยะที่ 3 ของสถาบันการบินพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 08/01/2561
559 รายชื่อบริษัทที่ยื่นแบบเสนอราคา รายการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 29/01/2561
560 รายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคา รายการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสม(Feasibility Study)และวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลโครงการก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหินอาคารที่พักศิษย์การบิน อาคารที่พักบุคลากร และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ ของสถาบันการบินพลเรือนณท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก 26/01/2561
561 รายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคา รายการซื้อน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2561
562 บริษัทยื่นเสนอราคา รายการซื้อน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ บริษัท โอแพน(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 2,097,300.00บาท 23/01/2561
563 ตารางเปรียบเทียบการเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบcessna 172 R จำนวน 38 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 19/01/2561
564 รายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ cessna 172 R จำนวน 38 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 19/01/2561
565 ตารางเปรียบเทียบการเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบทั่วไป จำนวน 36 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 19/01/2561
566 รายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบทั่วไป จำนวน 36 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 19/01/2561
567 รายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคา รายการจ้างรักษาความปลอดภัยศูนย์ฝึกการบินขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เสนอราคาเป็นเงินรวมทั้วิ้น 530,520.00 บาท 18/01/2561
568 รายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคา รายการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานประเภท AVGAS100LL และJETA-1 ประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เสนอราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 26,500,701.00บาท 18/01/2561
569 รายชื่อบริษัททียื่นเสนอราคา รายการจ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบิน Diamond DA40 จำนวน 3 ชุด โดยวิธีคัดเลือก คือ บจก.เอเชี่ยน แอร์โร่สเปซ เซอร์วิส เสนอราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 754,350.00 บาท 22/12/2560
570 รายการเปรียบเทียบราคาการเสนอราคารายการ ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul จำนวน 63 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 14/12/2560

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน