เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จ้างบริหารห้องอาหารหอพักศิษย์การบิน จำนวน 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 165,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างปรับปรุงพื้นที่อาคาร 6 เป็นห้องล๊อกเกอร์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 424,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างต่อเติมอาคาร 2 ทิศเหนือ เป็นห้องปฏิบัติการ EASA จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 486,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างปรับปรุงห้องฝึกอบรม อาคาร 11 ห้อง 1101 จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 257,167.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อเครื่องจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Collaboration Pod) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 295,383.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างบริหารห้องอาหารหอพัก ศบ.ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 174,075.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (REG) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 984,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 444,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Hard Disk) จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 239,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 470,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนบริหารองค์กร(MIS)ในส่วนของระบบบริหารบุคลากรและระบบเงินเดือน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 597,060.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อของที่ระลึก (แก้วน้ำแสตนเลสเก็บอุณหภูมิ 500 ใบ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 129,470.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อถังขยะรองรับขยะ (ขนาดใหญ่) แบบคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 120,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างปรับปรุงห้องน้ำ โรงฝึกงานอาคาร 2 จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 497,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 14 ชั้น 2 จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 393,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.