เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 212,930.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างซ่อมแซมเครื่อง Projerctor จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 205,857.30 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 430,281.24 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออะไหล่เฮลิคอปเตอร์ แบบ Robinson R๔๔ II จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 346,078.66 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างซ่อมปรับเทียบเครื่องมือ จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 146,804.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อเสื้อโปโล จำนวน 400 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายเพื่อรองรับ พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 256,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,704,535.68 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้าง สถาบันการบินพลเรือน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 228,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
เช่าใช้สิทธิ์ Microsoft Windows และ Microsoft Office Enterprise Version สำหรับองค์กรขนาดกลาง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 267,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายของ สบพ. จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 149,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Avionic จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117,357.60 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,030,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อเก้าอี้นักเรียน จำนวน 112 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 317,576.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำ (จำนวน 24 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 112,478.40 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง

 
  Copyright © 2022 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.