เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่าง ๆ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 483,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 289,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
เช่าซื้อสิทธิ์ฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO Open Dissertations จำนวน 1 ระะบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
เช่าซื้อสิทธิ์ฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO eBooks Academin Collection จำนวน 1 ระะบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
จ้างจัดกิจกรรม CATC Open House โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 179,492.50 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างดำเนินการลงโฆษณาออนไลน์บน Social Media Platform ใน Facebook สบพ. (โปรโมทโพส) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัย จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ค่าเช่าที่ราชพัสดุสถานที่ตั้ง สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,652,834.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
จัดซื้อตำราประกอบการเรียนการสอน จำนวน 4 รายการ (แผนกวิชาภาคพื้น ศฝบ.หัวหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อชุดเครื่องมือวัดละเอียด (Measuring Tool Set) จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 273,384.79 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออะไหล่แบบ Cessna 172R จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 231,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างซ่อมปรับเทียบเครื่องมือ จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 119,733.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างจัดกิจกรรม Happy Workplace วันที่ 27 กันยายน 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 449,988.77 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
เช่าวงจรสื่อสัญญาณ (Leased-Line) สบพ.กทม. , ศฝบ.หัวหิน(ฝั่งสนามบิน)และศฝบ.หัวหิน (ฝั่งแผนกบริการ) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 885,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง (ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน