เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
ซื้ออาหารศิษย์การบิน ศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน (ตั้งแต่ 14 พ.ค. ถึง 23 ก.ย. 2565) จำนวน 133 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 292,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างเหมาซ่อมเครื่องกลึง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 142,845.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายเพื่อรับรอง พรบ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 256,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 171,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่าง ๆ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 480,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายของสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 149,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
่ต่ออายุสมาชิกเอกสารเทคนิค Cessna 172R และ BUI Lycoming 4&6 OH Cyl Library จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 103,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อโสตทัศนะวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 109,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จัดซื้ออะไหล่อากาศยาน TB-9 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 245,279.28 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 310,999.78 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้าง Maintennce ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน ระบบรับสมัครนักศึกษา Online และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 225,770.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับระบบเครือข่าย จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 253,590.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ที้ใช้ในสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 168,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างปรับปรุงพื้นชั้นดาดฟ้า อาคาร 15 จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 216,996.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างบริหารห้องอาหารหอพักศิษย์การบิน หลักสูตร HP-52 จำนวน 46 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.